Beholder Skjelstadmark og Forradal, legger ned Flora

Skolekompromiss skaper politisk jordskjelv i Stjørdal.

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (nærmest) presenterte sin nye makblokk torsdag ettermiddag. Rundt bordet sitter Ole Hermod Sandvik (H), Erik Bjørgum (Sp), Tommy Reinås Miljøpartiet, Nelly Lian (Frp) og Annette Jensen (Krf). 

Nyheter

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes har greid å få til et politisk kompromiss om grendeskolene i tolvte time. Kompromisset innebærer også at planene om bergkunstmuseum i Hegra blir lagt på is.

Ny maktblokk

Løsningen som også betyr en helt annen samarbeidskonstellasjon på borgerlig side i stjørdalspolitikken, betyr at barneskolene i Skjelstadmark og Forradal blir opprettholdt. Ordførerblokka «ofrer» Flora som er den minste grendeskolen av de tre. Dette gjelder hele oppvekstsenteret, inkludert barnehage.

Dette ble vedtatt i kommunestyret torsdag kveld.

Løsningen betyr at Venstre som har vært en del av ordførermakta i Stjørdal i 18 år, byttes ut med Miljøpartiet de Grønne. Den nye samarbeidskonstellasjonen har knapt flertall i kommunestyret i Stjørdal.

LES OGSÅ: Ordførerblokka sprekker

Maktblokka vil nå sørge for å fordele de politiske beina i Stjørdal slik at Venstre taper lederverv og posisjoner. Miljøpartiet kommer inn og tar Venstres lederverv.

I siste liten

Det politiske kompromisset som legges på bordet i kommunestyret i Stjørdal torsdag kveld, ble funnet i tolvte time.

Miljøpartiets Tommy Reinås fikk forespørsel 17. mai om han ville erstatte Venstre i maktblokka. Det sa han umiddelbart ja til.

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes beklager at Venstre trekker seg fra det borgerlige samarbeidet. Han sier seg tilfreds med at Miljøpartiet kommer inn i stedet.

Maktblokka intakt

Dermed er ordførerens politiske maktblokk intakt.

Det som nå er usikkert, er hva som skjer med utbyggingsplanene for Hegra barneskole og Halsen skole i sentrum.

Under pressekonferansen på ordførerkontoret torsdag ettermiddag der den nye maktblokka presenterte seg, presiserte ordfører Ivar Vigdenes at byggingen av ny barneskole i Hegra kommer «så snart rasproblematikken» er ryddet av vegen.

Ordføreren ville ikke si noe om årstall for byggestart.

Ingen årstall

Det eneste den nye maktkonstellasjonen vil si om Halsen skole, er at utbyggingen kommer etter Hegra. Heller ikke her vil ordførerblokka angi noe årstall foreløpig.

- Utbyggingene kommer så fort vi får økonomisk handlingsrom, sier ordfører Ivar Vigdenes.

Tommy Reinås fra Miljøpartiet sier seg veldig tilfreds med å bli en del av styringsflertallet i Stjørdal.

Heller ikke de nye ordførerkameratene i Stjørdal vil innføre eiendomsskatt for å skaffe økonomisk handlingsrom til skolene.

«Miljøkommune»

Han har undertegnet en samarbeidserklæring der det heter at «Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak».

- Hva dette innebærer rent konkret, får vi komme tilbake til, sier Reinås.

Han ønsker seg ledervervet i komité Kultur, næring og miljø når de politiske lederposisjonene nå skal fordeles på nytt i stjørdalspolitikken.