Nå skrinlegges bergkunstmuséet

Flertallet i kommunestyret i Stjørdal vedtok torsdag kveld å skrinlegge berkgunstmuseet som var planlagt på Leirfall i Hegra.

Det planlagte bergkunstmuséet ved foten av helleristningsberget ved Leirfall er skrinlagt av kommunestyret i Stjørdal.  Foto: PKA ARKITEKTER

Nyheter

Vedtaket ble gjort med knapt flertall i kommunestyret. Den nye maktblokka som ordfører Ivar Vigdenes presenterte minutter før møtet i kommunestyret, hadde bestemt at de ikke vil ha n noe bergkuntmuseum likevel.

Helomvending

Så sent som i formannskapets møte for en uke siden, ble bergkunstplanene vedtatt enstemmig. I kommunestyret torsdag kveld var de politiske frontene totalt forandret.

Ordfører Ivar Vigdenes sin nye maktblokk hadde bestemt seg for å droppe bergkunstmuseet fullstendig.

Ble ofret

Mye tyder på at ordførerflertallet ofret bergkunstmuseet i Hegra for å få til kompromisset om grendeskolene.

Både Høyre og Fremskrittspartiet har vært skeptisk til å bruke 30–40 millioner kroner av kommunen sine sårt tiltrengte midler på et museum ved helleristningsfeltet ved Leirfall.

Miljøpartiet som erstatter Venstre i den nye flertallskonstellasjonen er mer opptatt av jordvern enn museum. Også sterke krefter i Senterpartiet er motstandere av å ta av dyrkajord for å skape bergkunstmuseum.

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes sier det er nye opplysninger fra Stiklestadmuseene som gjør at han ikke lenger vil støtte bergkunstmuseet i Hegra.

Museumsinstitusjonen som skal både bergkunstmuseet og museet på Værnes er en del av, hadde ekstraordinært styremøte forrige uke. det resulterte i et brev fra SNK til Stjørdal kommune. Brevet ble oppkopiert og delt ut til kommunestyrerepresentantene like før møtestart torsdag kveld.

Fort stor risiko

– Stiklestadmuséene velter for stor økonomisk risiko over på Stjørdal kommune, sier ordfører Ivar Vigdenes.

Han varslet i kommunestyret torsdag kveld at han ikke kan være med på å ta en slik økonomisk risiko på vegne av Stjørdal kommune.

vedtaket i kommunestyret betyr at planene om et bergkunstmuseum på Lerfald skrinlegges. Driftsselskapet SNK gis nå mulighet til å presentere en eventuell skisse til hvordan Stjørdal kan beholde tilsagn om stat- og fylkeskommunale tilskudd i en alternativ løsning for presentasjon og formidling av bergkunst.

Men vedtaket er tydelig på at en slik eventuell løsning ikke må bety at Stjørdal må stille med mer enn 8,9 millioner som kommunen opprinnelig forpliktet seg til totalt. Pengene som Stjørdal allerede har brukt på bergkunstplanene, skal trekkes fra dette beløpet.

Skuffet

Arbeiderpartiets gruppeleder Joar Håve er blant stjørdalspolitikerne som har engasjert seg sterkt for bergkunstmuseet i hegra. Han presenterte et forslag som vile gi SNK mulighet til å legge fram nye planer for Stjørdal kommune.

Forslaget ble nedstemt av flertallet.