Slutter som sjef på Værnes

Lasse Bardal får ansvaret for å utvikle og lede Avinors arbeid i det norske totalforsvaret.

Lasse Bardal slutter som sjef ved flyplassen på Værnes i midten av august.  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

Lasse Bardal slutter som lufthavndirektør ved flyplassen på Værnes i midten av august. Da skal han over i en ny rolle i Avinor, der han skal lede konsernets arbeid i det norske totalforsvaret.

- Dette var et mulighet jeg ikke kunne takke nei til. Jeg har vært på Værnes helt siden 2005, og følte at det var på tide å prøve og lære noe nytt. Så nå gleder jeg meg voldsomt til å komme i gang, sier Lasse Bardal.

Har forsvarsbakgrunn

Bardal er langt i fra ukjent med Forsvaret, selv om han har jobbet i sivil luftfart i en årrekke. Har tatt forsvarets befalsutdanning, og har hatt mye med forsvaret å gjøre gjennom min jobb på Værnes og i ulike fora, nasjonalt og nordisk, knyttet til totalforsvaret, fortsetter Bardal.

I forbindelse med ny rolle vil Bardal begynne på sjefskurset ved Forsvarets Høgskole fra midten av august, og vil fratre stillingen som lufthavndirektør på samme tidspunkt.

- I lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen er jeg svært motivert til å gå inn i en sentral rolle i Totalforsvaret og være deltaker på en svært attraktiv skolering ved Forsvares Høgskole, sier Bardal.

Skryter av Værnes

Bardal skryter uhemmet av Stjørdal som vertskommune for flyplassen, regionen, næringslivet og alle de ansatte.

- Jeg har hatt en fantastisk spennende tid som leder for Trondheim lufthavn Værnes. Gjennom dyktige medarbeidere og et nært samarbeid med regionen har vi utviklet en lufthavn som passasjerene er godt fornøyd med. Må også berømme alle de ansatte, som er veldig motivert for jobben de gjør. Værnes ligger der langt framme, og det ser vi godt gjennom den endringsevnen vår regionale flyplass har. Det har vært en fryd å lede utvikling og drift av Trøndelags største flyplass, sier Lasse Bardal.

Erfaren leder

Lasse Bardal har en høy stjerne internt i Avinor, og konsernsjefen er veldig glad for at Lasse Bardal ønsket å lede arbeidet med Totalforsvaret framover.

- Lasse har gjort en førsteklasses jobb for Avinor og Trondheim lufthavn Værnes over lang tid. Han er en av konsernets mest erfarne ledere, og har omfattende kompetanse og svært god samfunnsforståelse. Det gjør Lasse svært godt egnet til å ivareta Avinors rolle inn mot Forsvaret og andre bidragsytere til Totalforsvaret. I tillegg ønsker jeg også å trekke på Lasses erfaring i det omfattende prosjektet med å bygge ny lufthavn i Bodø, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i en pressemelding fra Avinor.

Stillingen som lufthavndirektør ved Trondheim lufthavn Værnes vil bli utlyst internt og eksternt i løpet av kort tid.