Nå kommer den nye mobilmasta

Et halvt år forsinket er fundamentet klar for å ta imot hytta og mobilmasta på Nonstadberget. Det skal gi bedre dekning langs Selbuvegen i området Halla – Bakken.

Fundamentet på Nonstadberget er ferdig støpt og venter på hytta og masta som skal gi bedre mobildekning langs selbuvegen og i skiløypene i marka.  Foto: Bjørn Nilsen / Binto A

Avtalen med entreprenørene er at anlegget skal være i drift seks måneder etter at hytta og masta er kommet på plass.Pål M. Dahlø

Nyheter

Håpet var å kunne ringe inn jula med mobiltelefon via ny mast på Nonstadberget. Det var noe optimistisk, men nå står grunnmuren klar til å ta imot hytta og mobilmasta som skal gi bedre mobildekning i området mellom Halla og Bakken og langs Selbuvegen.

Bygging i gang

–Det var flere grunner til at det ikke lot seg gjøre å starte opp i høst. Nå er imidlertid byggingen kommet i gang og fundamentet til hytte og mast er ferdig støpt, sier ekoordinator Pål M. Dahlø i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

–Planen nå er at hytta for teknisk utstyr og selve masta blir transportert opp ved hjelp av helikopter i løpet av tirsdag neste uke. Deretter skal det gjøres en del arbeid på stedet før masta kan settes i drift. Avtalen med entreprenørene er at anlegget skal være i drift seks måneder etter at hytta og masta er kommet på plass, sier Dahlø.

Koster 2 millioner

Den nye mobilmasta på Nonstadberget har en kostnad på i overkant av en million kroner. Kostnadene fordeles i et spleiselag med 450.000 kroner fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen bidrar med 200.000 kroner, og Malvik kommune legger 400.000 kroner i potten. I tillegg bidrar Telenor med radio- og sambandsutstyr til en verdi på 900.000 kroner for å få realisert prosjektet.

–Nonstadberget har en gunstig geografisk plassering for en slik mast, da signalene herfra er beregnet å dekke flere områder som i dag er uten mobildekning, forklarte næringssjef Ole Christian Iversen i sitt saksfremlegg til formannskapet da saken var til politisk behandling i fjor.

Bedre dekning

Den nye mobilmasta vil gi bedre dekning til områder med sterkt begrenset mobildekning. I tillegg vil den nye masta gjøre det mulig å bruke mobilen på hele strekningen langs fylkesvegen. Ifølge Statens vegvesen skal det være en årsdøgnstrafikk på ca. 4000 kjøretøy på strekningen mellom Modalen og Bakken. Masta på Nonstadberget vil også gi mobildekning for dem som bruker tur- og skiløypene i marka.