Vil åpne for ordinær jakt på bever

Skadefelling er dårlig forvaltning av beverstammen.

Denne beveren er felt i Stjørdal. Snart kan det bli åpnet for ordinær beverjakt i Meråker.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Beverstammen er i sterk vekst i Meråker. De siste to-tre årene har flere tatt kontakt med Meråker kommune fordi beveren skaper problemer. Men hittil at kommunen sagt nei til å tillate skadefelling. Kommunen har bare åpnet for å ødelegge beverdemninger og fjerne farlige trær som den iherdige skapningen har gnagd på.

Jaktkort

Men nå vil viltnemnda åpne for ordinær jakt på bever. Målet er at det blir åpnet for beverjakt kommende jaktsesong, som starter 1. oktober, og som varer til 30. april neste år.

- Dette blir på samme måte som for hjortevilt. Man betaler for å jakte, sier Arnfinn Risvold, leder i viltnemnda i Meråker.

I vekst

I Meråker har det vært gjennomført registreringer av bever langs Tevla, Dalåa, Gilsåa og Klukselva. Sammen med observasjoner av bever langs andre vassdrag i kommunen, mener man at beverbestanden er i vekst.

- Beveren fins langs alle elver og sideelver. Vår vurdering er at nå bør vi begynne å høste av bestanden, sier Arnfinn Risvold.

Skader

Det vil være opp til grunneierne å forvalte jakten, om det blir vedtatt å jakte på beveren. I praksis vil det si Meraker Brug og Meråker grunneierlag.

Ut fra dette, og ut fra skader på veier, jord og skog, mener både rådmannen  og viltnemnda at det er riktig å beskatte beverstammen gjennom jakt. Men først skal saken ut på høring, slik at alle som har rett til å mene noe å jakt på bever, kan komme til orde. Høringsfristen er 1. august i år.

Nesten utryddet

På slutten av 1800-tallet var beveren omtrent utryddet i Norge. Man mente at det kunne være 60-120 dyr igjen sørvest i landet, og beveren ble fredet. Men siden har bestanden vokst, og i dag regner man med at det er rundt 70.000 dyr i Norge.

Ifølge saksframlegget har Stjørdal kommune allerde vedtatt å innføre ordinær jakt på bever fra 1. oktober i år.