Begrensninger i trafikkavviklingen under sykkel-NM

I dag og neste søndag blir det sterke begrensninger i trafikkaviklingen i Lånke.

Arenaansvarlig Bent Rune Johansen (t.v) og teknisk ansvarlig og parkeringsansvarlig Finn Reitan i NM-komitéen på sykkel.  Foto: Privat

Nyheter

Det gjelder området Lånke, Draveng, Geving og Hell, i tilknytning til fylkesveg 705, eller Selbuvegen som den betegnes som. Det er av hensyn til sikkerhet til deltakerne under landeveisrittene i norgesmesterskapet på sykkel at det skjer.

– Begrensningene vil gjelde fra cirka klokken åtte om morgenen til cirka klokken sju på kvelden begge søndagene, sier Mary-Ann B. Reitan i NM-komiteen i Stjørdals-Blinks sykkelgruppe.

All trafikk vil bli dirigert med kjøreretningen for NM-rittene. Det vil bety at all trafikk fra Hell mot Selbu må kjøre via Lånke skole og Draveng, fylkesveg 26/fylkesveg 23.

– All trafikk fra Selbu mot Hell må kjøre via Gevingfeltet og Gevingåsen, det vil si Havdalsveien og Gevinglia, sier Reitan. Gjennomgangstrafikk til og fra Selbu og Tydal bes så langt som mulig benytte omkjøring via Mostadmark til Hommelvik og ny E6 nord Helltunnelen, ny E6 sør. Omkjøring vil bli skiltet.

 – Det må påregnes betydelig ventetid i området rundt Hell dersom man ikke benytter anbefalte omkjøringsmuligheter, sier Reitan som anbefaler å begrense biltrafikk i området til absolutt nødvendig kjøring, og ber alle om å respektere trafikkvaktenes anvisninger.

For mer informasjon om trafikk, løypekart og kjøreretning, se www.sykkelnm2017.no.