Full politisk enighet om solenergi

Rådmannen i Stjørdal må nå sjekke ut muligheten for å bygge solceller på så mange som mulig av kommunens skoletak, både eksisterende tak og nye.

Torger Størseth 

Nyheter

Denne jobben var det full politiske enighet om i formannskapet torsdag i denne uke. Ikke bare må rådmannen sjekke ut de kommunale skoletakene med tanke på solenergiinstallasjoner, men også andre kommunale bygg.

Tenker sjøl

Det er Arbeiderpartiets Torger Størseth som løfter fram denne saken nå i sommersola. En miljøvennlig og kostnadseffektiv sak, ikke minst for en kommune med adskillige kvadratmeter med tak.

– Ja, sola er gratis, understreker Størseth.

Størseth nevner i sin argumentasjon for utnyttelse av solenergien, at storeAP-styrte byer som Bergen og Oslo, for tiden har stort fokus på sola som energikilde.

– Miljøpartiet de grønne (MDG) hadde foran siste kommunevalg også i Stjørdal på programmet sitt at det bør satses lokalt på solenergi?

– Ja, Arbeiderpartiet samarbeider med MDG i Oslo, det er jeg klar over. Nå er det slik at jeg også kan tenke sjø, og når jeg tar opp dette, så er det fordi vi i Arbeiderpartiet ser dette som en svært viktig sak for Stjørdal. Heldigvis ser vi at samtlige partier følger Arbeiderpartiet i denne saken.

– MDG hadde solenergi på programmet sitt foran siste kommunevalg i Stjørdal. Arbeiderpartiet hadde det ikke?

– Har diskutert med Tommy Reinås i MDG, og her sier han partiet skal være helt i front når det gjelder miljø og klimatiltak. Derfor støtter de forslaget vårt, for det går i retningen også Reinås vil. Nei, jeg må understreke, jeg er i stand til å tenke sjøl, sier Torger Størseth.