Plass for inntil 120 nye boliger nær sentrum

Stjørdalspolitikerne selger «Hangartomta» på Lillemoen for 22 millioner kroner.

Hangaren på Lillemoen.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Salget ble enstemmig vedtatt i formannskapet torsdag. Kjøper er det nyetablerte selskapet Nefna as.

Tor Birger Dahling i Spennarmering og Tore Haugen i Prima-Hus er sentrale eiere i selskapet.

Tre utbyggingsselskaper meldte seg i budrunden på Hangartomta. Det var Krofu Eiendom, Nefna og Block Watne. Underveis i budrunden fant eierne av Nefna og Krofu Eiendom hverandre og gikk sammen om ett bud. Hangartomta ligger mellom E14 og Værnes garnison med adresse Ringbanen.

Kommunen har allerede regulert Hangartomta til boligformål. Kommunen regner med at det kan bygges rundt hundre boliger på tomta. Kanskje mer om det bygges i fire etasjer. Området er til sammen på ni mål.

«Krigsminne»

På området står en større hangar som de tyske okkupantene byget ved Værnes under krigen. Etter krigen har det norske forsvaret brukt hangaren. Kommunen kjøpte tomta i 2005.

Stjørdalspolitikerne så for seg at området som ligger tett inntil sentrum, kunne være verdt opp mot 50 millioner kroner. Salgssummen ble imidlertid bare på halvparten.

En årsak til det, er usikkerhet og risiko omkring grunnforholdene og kostnader med å rive den gamle hangaren. Block Watne som la inn høyere bud, tok forbehold om at Stjørdal kommune måtte sørge for å rydde opp før de eventuelt skulle overta.

Stjørdalspolitikerne valgte derfor å selge Hangartomta for en lavere pris mot at kjøper tar all risiko.