Går videre med fabrikkplaner i Malvik

Norsk Kylling flytter fra Midtre Gauldal.

Den såkalte Kjeldsbergtomta på Sveberg er fremdeles aktuell for Norsk Kylling.   Foto: Anders Fossum

Nyheter

Norsk Kylling skal erstatte dagens fabrikk på Støren med et nytt og moderne produksjonsanlegg. I lang tid har storbedriften forhandlet med tre kommuner om sted for etablering. Kjeldsbergtomta i Malvik, Orkdal og Midtre Gauldal har vært nevnt som aktuelle etableringssteder.

I en pressemelding mandag kunngjør bedriften at sistnevnte er ute av dansen.

- Vi har gjort alt vi kan for å finne en løsning i kommunen, vi ønsket virkelig å bygge ny fabrikk der, men dessverre blir kostnadene for høye og risikoelementene for mange til at vi kan gå for bygging av vår nye fabrikk der, sier administrerende direktør i Norsk Kylling, sier Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling i en pressemelding.

Orkdal best egnet

Norsk Kylling går dermed videre med de to andre alternativene Orkdal og Malvik, der Orkdal utmerker seg som best egnet for den nye kyllingfabrikken.

–  Orkdal er et område godt egnet, med sterk tradisjon og med kompetanse i alle ledd for industri.Orkdal kommune har invitert Norsk Kylling til kommunen og et område under regulering som passer godt med våre ambisjoner og planer. Det er brikker som enda ikke er på plass på denne tomten, og vi ønsker fortsatt dialog med Malvik kommune rundt vårt tomtealternativ i Malvik, sier Stokbakken.

Satser tungt

Norsk Kylling varsler samtidig at de ønsker å satse tungt i kommunen med fokus på investering og utvikling av Hugaas Rugeri samt forsterkning/oppbygging av spesialistkompetanse med egen avdeling i Midtre Gauldal kommune.

– Vi ønsker derfor å beholde næringstomten der dagens fabrikk står, med tanke på framtidig næringsutvikling på Støren. Midtre Gauldal kommune er en fremoverlent kommune, og har store ambisjoner om å legge til rette for næringsutvikling på Støren. I dag ligger fabrikktomta midt i sentrum, og vi har forståelse for at man kanskje ikke ønsker industri der videre framover, men vi er åpne for forslag. Vi ønsker å bidra til god næringsutvikling i bygda, og håper vi kan gjøre det både med næringstomt og egen aktivitet, sier Stokbakken.