Til topps i NHOs kommune-NM

Stjørdal er best i Nord-Trøndelag og tredje best i Trøndelag, bare slått av Trondheim og Frøya.

NHOdirektør Tord Lien og NHO-styremedlem Gerd Iren Berg Svendsen gratulerte ordfører Ivar Vigdenes og varaordfører Ole Hermod Sandvik men tetplasseing i NHO's uoffisielle kommune-NM.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Næringslivets Hovedorganisasjon rangerer hvert år norske kommuner etter forhold som er viktige for næringslivet. Stjørdal scorer høyt på de fleste områdene som måles, og veldig bra på variasjon blant bedriftene.

Stjørdal har klatret til 45.-plass totalt blant kommunene i Norge. Malvik har falt til 99.-plass, mens Meråker har falt til plass nummer 363.

God for bedriftene

– Stjørdal er en veldig god kommune å drive bedrift i, sier NHO-direktør Tord Lien.

Sammen med NHO-styremedlem Gunn Iren Berg Svendsen besøkte Lien onsdag Stjørdal og ordfører Ivar Vigdenes (Sp) og varaordfører Ole Hermod Sandvik (H). Et av temaene de fire snakket om, var Stjørdals plassering i NHOs kommune-NM.

Både ordfører og varaordfører er ikke så rent lite stolte av at Stjørdal gjør det så bra når Norges bedrifter kårer de beste kommunene

Gode kommunikasjoner

– En av årsakene til at Stjørdal gjør det så bra, er nok vår geografiske plassering og gode kommunikasjoner, sier Ivar Vigdenes.

Både ordfører og varaordfører er likevel stolte over at Stjørdal scorer så jevnt på alle kriterier som NHO måler kommunene etter.

Uten eiendomsskatt

– Og noe handler om bevisst politikk. At Stjørdal ikke har eiendomsskatt, bidrar nok til å gjøre Stjørdal mer attraktiv for bedrifter enn kommunen ville vært med eiendomsskatt, mener ordfører Ivar Vigdenes.

Det sier NHO-direktør Tord Lien seg helt enig i.

– Vi vet at trønderske bedrifter står foran store omstillinger og investeringer i årene som kommer. Da vil gode rammevilkår i form av lav eller ingen eiendomsskatt være et konkurransefortrinn når våre medlemsbedrifter skal investere og utvikle konkurransedyktige arbeidsplasser, sier Tord Lien.

NHO-direktøren trekker også fram gode kommunikasjoner som viktige fortrinn for Stjørdal når bedriftene vurderer kommunene.

NHO ser at nabokommuner til de store byene gjør det generelt bra i undersøkelsen der de måler faktorer som er viktige for medlemsbedriftene.

Tord Lien tror Stjørdal har gode muligheter til å klatre ytterligere på NHO-rangeringen i årene som kommer.

– Hvordan Stjørdal legger opp sin politikk overfor bedriftene er viktig. Men også staten kan bidra, sier Lien.

El-tog

NHO-direktøren trekker fram elektrifisering og utbygging av Trønderbanen mellom Trondheim og Steinkjer.

– Om noen år kan vi få veldig hyppige togavganger fra Stjørdal både sørover til Trondheim og nordover til Steinkjer, sier Tord Lien.

Landsomfattende

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har siden 2011 levert en oversikt over hvordan landets kommuner scorer på en rekke relevante områder sett fra næringslivets side. Næringsliv og privatøkonomi, kompetanse, arbeidsmarked, demografi og kommuneøkonomi er de fem faktorene som gjennomgås, og alle tall er basert på offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallmaterialet som gjennomgås gir kommunens rangering for de enkelte faktorene og en samlet totalrangering for alle landets kommuner.