Fylkesmannen godkjente kommunal garanti

Hommelvik IL får kommunal lånegaranti.

Jervskogen skisenter 

Nyheter

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har godkjent vedtaket til Malvik kommunestyre om å stille kausjon på lån til Hommelvik IL.

29. mai vedtok kommunestyret å stille kommunal garanti på to lån. Det første var på inntil 1.000.000 kroner i form av simpel kausjon i ti år. Det andre var på inntil 1.540.000 kroner i form av simpel kausjon i fire år.

Kommunale vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen selv, skal godkjennes av departementet ifølge kommuneloven. Myndigheten er overført til fylkesmennene.

Fylkesmannens godkjenning forutsetter at det ikke skal drives næringsvirksomhet med forretningsmessige formål.

Pengene skal brukes til nytt produksjonsanlegg for kunstsnø i Jervskogen Skisenter.