Flere og rimeligere barnehageplasser

Arbeiderpartiets stortingskandidater fra Trøndelag lover at det skal satses mer på barnehager dersom partiet overtar regjeringsmakten.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter og kandidater fra Nord- og Sør-Trøndelag lover mer satsing på barnehager. Bak f.v. Trond Giske og Jorid Nordmelan. Foran f.v. Arild Grande, Kirsti Leirtrø, Ingvild Kjerkol, Jorodd Asphjell og styrer i sandfjæra barnehage, Linn Asmussen.   Foto: Trond Nøstberg

Nyheter

Med egen valgkampbuss reiser stortingsrepresentantene og kandidatene for Arbeiderpartiet i Nord- og Sør-Trøndelag rundt for å treffe så mange som mulig i løpet av valgkampen.

Mandag ble det tid til en kort stopp ved nye Sandfjæra barnehage i Hommelvik.

Der presenterte de løftene om sterkere satsing på barnehagene.

Flere plasser

–Det med tidlig innsats starter i barnehagene. Innholdet og kvaliteten som møter barna i barnehagen er viktig når de begynner på skolen og har betydning for det videre skoleløpet. Vi skal få fart på satsingen på barnehagene igjen etter at Høyre og FrP-regjeringen kuttet 7.000 barnehageplasser, sier stortingsrepresentant Arild Grande, som er glad for den gode satsingen på barnehager som gjøres i Stjørdal og Malvik.

Må utdanne flere lærere

–Med Arbeiderpartiet i regjering etter valget lover vi at det skal satses flere plasser og lavere priser i barnehagene over hele landet. Skal småbarnsforeldre få hverdagen til å gå opp må de få plass til barna i eget nærområde fra den dagen barnet fyller ett år, sier Grande og 3.-kandidat for Ap i Nord-Trøndelag, Jorid Nordmelan.

–Vi skal sørge både for nok plasser, at de blir rimeligere og at det utdannes flere barnehagelærere. De ansatte er barnehagenes viktigste ressurs, og vi skal sørge for at 50 prosent av ansatte er pedagoger. For å lykkes med det må det utdannes flere barnehagelærere, sier Nordmelan før valgkampbussen drar videre til møter i Trondheim.

Nyheter