La ut 12 tonn grus til sjøørreten

Denne uka har SJFF redd opp brudesenga til sjøørreten i Stokkbekken.

Jona s Svensson og Tore Hårstad fordeler grusen i bekken slik at den blir gyteplass for sjøørreten.   Foto: Morten Welde, SJFF

Nyheter

SJFF og elveeierlaget gjennomfører biotopforbedrende tiltak i viktige sjøørretbekker i Stjørdal. Sjøørreten har vært totalfredet i Stjørdalsvassdraget siden 2010 og det arbeides for at man igjen skal få en bestand som kan beskattes. I sommer ble det registrert en svak oppgang i bifangsten, men dette er bare en brøkdel av fangsten på 90-tallet.

– Vi legger blant annet ut gytegrus og vi utbedrer vandrings-hindre. Arbeidet for sjøørreten trues nå dessverre av Stjørdal kommunes planer om å fylle igjen den siste resten av det gamle elveleiet. Det er et av de viktigste beiteområdene for sjøørret i Stjørdal. Skulle det skje, vil det ikke ha noen hensikt å gjøre tiltak i elva og gytebekker, sier Morten Welde i SJFF.

Tirsdag kveld var han og medlemmer av foreningen i aksjon i Stokkbekken. 12 tonn med grus ble plassert i bekken for at sjøørreten skal ha gode gyteplasser.

SJFFs arbeid med bekkene i Stjørdal legges merke til.

– Inspirert av vår innsats har en rekke ulike miljøer rundt Trondheimsfjorden intensivert sin innsats for å ta vare på den etter hvert utrydningstruede sjøørreten. Hvert år blir jeg invitert ulike plasser for å holde foredrag om hva vi gjør og hva man kan utrette ved frivillig innsats. I juni var jeg for eksempel i Grong og besøkte elevene ved sportsfiskelinja på den videregående skolen der og nå er biotopforbedrende tiltak på timeplanen, sier Welde.