Se hvem som har kjøpt og solgt bolig i Stjørdal

Eiendomsoverdragelser i Stjørdal kommune.
Nyheter

Andel av Malmtunet 43 (Gnr 101, bnr 127) er overdradd for kr 351.681 fra Jeanette Wagelid til Jonny Schjetne (02.08.2017)

Reealleen 18 (Gnr 102, bnr 1004, seksjon 17) er solgt for kr 1.800.000 fra Maren Selin Nilssen til Marius Andre Røvik (03.08.2017)

Dronningberget 38 (Gnr 162, bnr 380) er solgt for kr 4.500.000 fra Eva Irene Stieng Haukø og Kjell Andreas Haukø til Kurt Åge Botnan og Jill-Anita Støyva (03.08.2017)

Øyvegen 23 B (Gnr 162, bnr 146, seksjon 1) er solgt for kr 2.390.000 fra Kenneth Iversen til Geir Ove Storstad (03.08.2017)

Gnr 40, bnr 126 er solgt for kr 200.000 fra Sverre Kvål til Anette Kvaal Gangås og Eivind Gangås (03.08.2017)

Kvartshøgda 61 (Gnr 94, bnr 326) er solgt for kr 3.100.000 fra Odd Rune Gjeitanger og Tonje Gjeitanger til Renate Dybvik Nilsen og Kai-Tore Olsen (04.08.2017)

Marmorvegen 8 (Gnr 94, bnr 293) er solgt for kr 3.520.000 fra Daniel Kostic og Kristin Rolseth til Tove Lillian Kvernmo Bjugn (04.08.2017)

Selbuvegen 135 (Gnr 165, bnr 5) er solgt for kr 3.975.000 fra Erik Andreas Vollan Johnsen til Nina Heimdal (04.08.2017)

Værnesgata 10 E (Gnr 107, bnr 102, seksjon 11) er solgt for kr 2.050.000 fra Isak Oluf Moe til Bjørn Atle Lund (07.08.2017)

Dalsnesvegen 732 (Gnr 305, bnr 23) er solgt for kr 2.900.000 fra Thomas Fossen og Camilla Høiås-Fossen til Truls Høiås (07.08.2017)

Stoksandvegen 15 B (Gnr 99, bnr 179, seksjon 2) er solgt for kr 3.375.000 fra Ole Gunnar Skjærvik Berg og Susann Liaøy Berg til Marianne Hagen og Kjell Åge Vedul (09.08.2017)

Gnr 160, bnr 140 er overdradd fra Lånke Ungdomslag til Stjørdal kommune (09.08.2017)

Øyvegen 59 (Gnr 162, bnr 100) er overdradd fra Rita Kristiansen til Tom Eikeheisæther og Christél Saether (10.08.2017)

Industrivegen 125 (Gnr 80, bnr 9) er overdradd fra Magnar Røkkum til Elin Anker, Eivind Røkkum og Ingrid Røkkum (11.08.2017)

Andel av Industrivegen 125 (Gnr 80, bnr 9) er overdradd for kr 3.500.000 fra Elin Anker til Eivind Røkkum og Ingrid Røkkum (11.08.2017)

Andel av Karl Løkens gate 14 (Gnr 102, bnr 931) er overdradd for kr 1.275.000 fra Christina Angelica Monsvoll til Marius Falch Fiveltun (15.08.2017)

Grøtes vei 24 (Gnr 162, bnr 425) er solgt for kr 5.200.000 fra Stine Elise Holm og Sindre Sundfær til Barbro Liamo Berthelsen og Henning Berthelsen (15.08.2017)

Helleberget 25 (Gnr 97, bnr 88) er solgt for kr 3.650.000 fra Andreas Fornes til Helleberget 25 as (15.08.2017)

Salget omfatter også Gnr 97, bnr 225

Motrøa 8 (Gnr 68, bnr 169) er solgt for kr 4.200.000 fra Hilde Alexandersen og Øyvind Sandvik til Karin Erika Arnoldsson (15.08.2017)

Andel av Jullumsvegen 3 (Gnr 177, bnr 6) er overdradd fra Tor Malvin Moen til Ole Martin Moen og Åge Karsten Moen (15.08.2017)

Gnr 40, bnr 20 er overdradd fra Forbord Ragnhild til Sverre Kvål (15.08.2017)

Motrøa 13 (Gnr 68, bnr 147) er solgt for kr 4.350.000 fra Jørn Tore Hanssen og Marit Hanssen til Line Pettersen og Ulf Sivertsvoll (15.08.2017)

Gnr 276, bnr 12 er solgt for kr 125.000 fra Leif Magnar Husbyn til Odd Sigurd Sætran (16.08.2017)

Hovslagerveien 6 (Gnr 102, bnr 57, seksjon 3) er solgt for kr 2.390.000 fra Lena Raaum til Ingrid Margrethe Øyan og Magne Egil Øyan (16.08.2017)

Kvasshaugen 10 (Gnr 40, bnr 60) er overdradd for kr 600.000 fra Sverre Velva til Carina Velva (16.08.2017)

Gnr 162, bnr 529 er overdradd for kr 686.837 fra Marianne Foldal og Stian Stolsmo Foldal til Stjørdal kommune (17.08.2017)

Sollia 7 (Gnr 96, bnr 40) er solgt for kr 150.000 fra Marius Kristian Stokke til Trond Furunes og Synnøve Haugen (17.08.2017)

Fagerlia 8 (Gnr 96, bnr 36) er solgt for kr 150.000 fra Marius Kristian Stokke til Gørild Joramo og Sigbjørn Stokke (17.08.2017)

Andel av Sandskoggata 2 (Gnr 99, bnr 330) er overdradd for kr 220.000 fra Torgunn Strømsøe til Jan Otto Viken (18.08.2017)

Ole Richters gate 5 (Gnr 102, bnr 458) er solgt for kr 1.790.000 fra Torstein Daniel Slungaard til Toril Rønning (18.08.2017)

Dalsnesvegen 744 (Gnr 305, bnr 10) er overdradd for kr 200.000 fra Olav Høiås til Camilla Høiås-Fossen (18.08.2017)

Andel av Geitryggvegen 10 (Gnr 160, bnr 102) er overdradd for kr 1.475.000 fra Ann Iren Gifstad til Vidar Herfjord (22.08.2017)

Måssåhatten 32 (Gnr 162, bnr 483) er solgt for kr 3.450.000 fra Barbro Liamo Berthelsen til Kai Richard Ernstsen og Jannicke Fridriksson (22.08.2017)

J P Holans gate 26 (Gnr 102, bnr 641) er overdradd fra Ingjerd Karine Lauritsen til Karin Anuglen, Eivind Lauritsen, Ingunn Lauritsen, John Lauritsen og Torbjørn Lauritsen (22.08.2017)

J P Holans gate 26 (Gnr 102, bnr 641) er solgt for kr 2.800.000 fra Karin Anuglen, Eivind Lauritsen, Ingunn Lauritsen, John Lauritsen og Torbjørn Lauritsen til Ivar Sagli Meland og Mariann Leirvik Olsen (22.08.2017)

Innherredsvegen 55 D (Gnr 107, bnr 16, seksjon 3) er solgt for kr 2.750.000 fra Aase Lidal, Gudrun Lidal og Tor Otto Lidal til Aase Margrete Skei Håbetsås og Jan Ivar Håbetsås (24.08.2017)

Marmorvegen 6 B (Gnr 94, bnr 292, seksjon 2) er overdradd fra Øystein Nordjordet til Merethe Nordjordet og Wenche Nordjordet (24.08.2017)

Helleberget 12 (Gnr 97, bnr 44) er solgt for kr 2.770.000 fra Tone Westrum til Merete Gran og Per Morten Gran (24.08.2017)

Gnr 283, bnr 52 er solgt for kr 740.431 fra Stjørdal kommune til Ole Jørgen Berg og Hanne Juliussen Bonde (25.08.2017)

Skuruvegen 16 (Gnr 166, bnr 105) er solgt for kr 3.590.000 fra Lillian Nygård og Tore Sesseng til Jahn Magnus Karlsnes og Louise Meiltoft Pedersen (28.08.2017)

Lindbergveita 34 (Gnr 102, bnr 1142, seksjon 26) er solgt for kr 3.090.000 fra Veidekke Eiendom as til Oskar Johannes Malvik og Tatiana Malvik (28.08.2017)

Sørsidevegen 1018 (Gnr 226, bnr 47, seksjon 3) er solgt for kr 2.290.000 fra Odd-Erik Gravbrøt Skjeflo til Anita Bjerken (29.08.2017)

Gnr 336, bnr 5 er solgt for kr 5.000 fra Baard Jørgen Kringen til Sagelva Kraftverk as (29.08.2017)

Gnr 336, bnr 6 er solgt for kr 5.000 fra Baard Jørgen Kringen til Sagelva Kraftverk as (29.08.2017)

Havdalsvegen 370 (Gnr 180, bnr 26) er overdradd fra Bjørn Morten Velva til Ellinor Velva (29.08.2017)

Blåklokkesvingen 36 (Gnr 102, bnr 1161) er solgt for kr 3.675.000 fra Husbyåsen Utbyggingsselskap as til Roar Johnsen (30.08.2017)

Blåklokkesvingen 42 (Gnr 102, bnr 1164) er solgt for kr 3.644.000 fra Husbyåsen Utbyggingsselskap as til Toril Vennatrø (30.08.2017)

Blåklokkesvingen 46 (Gnr 102, bnr 1167) er solgt for kr 3.524.000 fra Husbyåsen Utbyggingsselskap as til Hege Merethe Wåden (30.08.2017)

Blåklokkesvingen 48 (Gnr 102, bnr 1168) er solgt for kr 3.649.000 fra Husbyåsen Utbyggingsselskap as til Turid Angell (30.08.2017)

Blåklokkesvingen 38 (Gnr 102, bnr 1162) er solgt for kr 3.624.000 fra Husbyåsen Utbyggingsselskap as til Magnus Ruud og Ida Aune Ødegaard (30.08.2017)

Blåklokkesvingen 40 (Gnr 102, bnr 1163) er solgt for kr 3.575.000 fra Husbyåsen Utbyggingsselskap as til Hilde Gravåsen (30.08.2017)

Solvegen 10 K (Gnr 102, bnr 979, seksjon 11) er solgt for kr 1.695.000 fra Marius Hoås til Sindre Fonn (30.08.2017)

Blåklokkesvingen 50 (Gnr 102, bnr 1169) er solgt for kr 3.649.000 fra Husbyåsen Utbyggingsselskap as til Torgunn Strømsøe (30.08.2017)

Blåklokkesvingen 52 (Gnr 102, bnr 1170) er solgt for kr 3.624.000 fra Husbyåsen Utbyggingsselskap as til Marielle Haugen Dahlstrøen og Tage Kristoffer Sæther (30.08.2017)

Anne Margrethe Bangs G 30 (Gnr 102, bnr 1047, seksjon 9) er solgt for kr 2.648.000 fra Ida Lise Mulemena Heggeseth, Arne Gunnar Heggeseth og May Sissel Kulseth Heggeseth til Hege Kleven og Erik Welve (30.08.2017)

Blåveislia 1 A (Gnr 99, bnr 791) er solgt for kr 3.000.000 fra Lena Cecilie Steig til Tina Mari Yttervik Henriksen og Eirik Bu Karlsen (31.08.2017)

Andel av Stokkanvegen 20 (Gnr 99, bnr 954, seksjon 22) er overdradd fra Alf Bjørnar Lillefloth til Inger Lise Lillefloth (31.08.2017)

Gnr 103, bnr 42 er overdradd fra Jan Vidar Skulbørstad til Morten Andre Berggren og Mai Gulstad Josefsen (31.08.2017)

Gnr 103, bnr 41 er overdradd fra Jan Vidar Skulbørstad til Robert Stadsvik og Wenche Østerås (31.08.2017)

Gnr 600, bnr 68 er overdradd fra Jan Vidar Skulbørstad til Stjørdal kommune (31.08.2017)

Holvegen 76 (Gnr 25, bnr 8) er overdradd fra Rannveig Jorid Holan Nordgård til Arild Nordgaard og Rune Nordgård (31.08.2017)

Andel av Holvegen 76 (Gnr 25, bnr 8) er solgt for kr 1.850.000 fra Arild Nordgaard til Rune Nordgård og Lisa Zhe Feng Nordgård (31.08.2017)

Soleivangen 4 (Gnr 99, bnr 748) er overdradd for kr 3.000.000 fra Tor Inge Overrein til Lars Terje Overrein (01.09.2017)

Gnr 50, bnr 9 er overdradd fra Knut Røkke til Stine Røkke (01.09.2017)

Kilde: Statens kartverk

Helleberget 12 i Stjørdal er solgt for kr 2.770.000 

Nyheter