Må sone 18 dager i fengsel

Tatt i 148 kilometer i timen på motorsykkel

Motorsykkelføreren suste inn i laserkontrollen på E14 med 148 kilometer i timen. Nå må han sone 18 dager i fengsel.

  Foto: Gorm Kallestad. NTB/Scanpix

Nyheter

Han må også klare seg uten førerkort i 18 måneder. Mannen som er midt i trettiåra, må avlegge full ny førerprøve om han vil kjøre igjen når sperretida er ute.

– Ikke så fort

Motorsykkelføreren ble tatt i en laserkontroll som politiet gjennomførte på E14 i Teveldalen i Meråker en kveld i august i fjor. Mannen møte i tingretten forleden. Her erkjente han bare delvis straffskyld.

– Jeg kjørte en eldre sykkel som det er ubehagelig å kjøre fort med, forklarte mannen i retten.

Han erkjente å ha kjørt fortere enn 80 kilometer i timen som er fartsgrensen på stedet, men var usikker på om motorsykkelen i det hele tatt kunne nå en fart på 148 kilometer i timen. Motorsykkelføreren anslo selv farten til mellom 120 og 130 kilometer i timen.

Han kjørte sammen med en kompis som brukte en langt dyrere og sprekere motorsykkel. Tiltalte forklarte i retten at han oppfattet det som skjedde under politikontrollen, som rotete og uprofesjonelt.

Dro på kraftig

Politimannen som utførte laserkontrollen, vitnet i saken. Han forklarte at han hørte motorsyklene komme og at de kjørte hardt og lekte seg en del med gasspådrag. Politimannen forberedte seg derfor på en mulig fartsovertredelse.

Politivitnet forklarte at begge syklene kom ut av svingen, dro de kraftig på langs rettstrekningen. Politimannen forklarte i retten at de to syklene var svært ulike. Han ga retten en beskrivelse av begge.

Den nye sykkelen dro fra. Den ble målt til 177 kilometer i timen. Den eldre sykkelen ble målt til 148 kilometer i timen. Han var slett ikke i tvil om hvilke målinger som hørte til hver av de to motorsyklene.

Sivil politibil

Politimannen forklarte at han var ute på jobb sammen med to andre betjenter som utgjorde stopposten. De kjørte sivil bil og la seg etter motorsyklene. Politiet brukte ikke blålys for ikke å provosere en situasjon der motorsykkelførerne stakk unna.

Motorsykkelføreren forklarte i retten at de to kjørte ut på en rasteplass da de oppdaget bilen bak. Han karakteriserte politimennenes opptreden som uprofesjonell. Det ble en del fram og tilbake over politisambandet fordi det var usikkerhet om hvilken motorsykkel som var målt.

Trodde på politiet

Tingretten valgte å tro på politivitnet. I domspremissene peker retten på at politimannen har lang erfaring med laserkontroller. Samtlige prosedyrer rundt målingene er fulgt og apparatet er sjekket i etterkant. Retten la også vekt på at begge de to motorsyklene var lette å kjenne igjen og skille fra hverandre.

Tingretten slår fast at det normalt skal reageres med ubetinget fengselsstraff når fartsoverskridelsen er så høy som i dette tilfellet. Retten finner ingen formildende omstendigheter.

Konklusjonen ble fengsel i 18 dager og tap av førerretten i 18 måneder regnet fra det tidspunktet førerkortet ble inndratt. Motorsykkelføreren ble også dømt til å betale 3.000 kroner i saksomkostninger.