Slapp fengsel, fikk 10.000 i bot

Stjørdalingen blåste rødt i promillekontrolen.
Nyheter

Han ble tatt i promillekontroll ved Kvislabakken tidlig en morgen i august i år. Alkoholkonsentrasjonen ble målt til 0,43 milligram per liter luft. Det tilsvarer en promille på rundt 0,86.

Mannen som er først i sekstiåra, møtte i tingretten forleden. Han erkjente straffskyld etter siktelsen.

Påtalemyndigheten hadde foreslått en straff på fengsel i 15 dager. Det sa retten seg enig i. Dommen ble gjort betinget. Det betyr at stjørdalingen slipper å sone. Betingelsen er at han ikke begår nye lovbrudd i prøvetida på to år.

I dommen peker retten på at vegtrafikkloven slår fast at det også skal reageres med bot. Når størrelsen på bota skal denne vær rundt en og en halv gang brutto månedslønn, men minst 10.000 kroner. Retten tok hensyn til stjørdalingens økonomi, og satte bota til minstesummen på 10.000 kroner.

Stjørdalsmannen ble også frakjent retten til å kjøre bil i 18 måneder. Han må avlegge full ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.

Stjørdalsmannen vedtok dommen på stedet da den ble lest opp for ham i retten.