Starter byggingen av tankanlegget

Regjeringen vil komme i gang med å bygge drivstofforsyning til flyplassen på Værnes i 2018.

Tankene for flydrivstoff skal bygges ved havna i Muruvik. 

Nyheter

Det går fram av framlegget til statsbudsjett som ble lagt fram i Stortinget torsdag formiddag.

LES OGSÅ: Drivstoffanlegget legges til Muruvik

Det nye drivstoffanlegget skal forsyne både sivil og militær aktivitet på Værnes. Tankene for flydrivstoff skal bygges ved havna i Muruvik.

Drivstoff til flyplassen kjører nå med tankbiler mellom lageret i Trolla i Trondheim og Værnes.

I statsbudsjetter varsler regjeringen også at flyttingen av Luftforsvarets skolevirksomhet fra Kjevik ved Kristiansand til Værnes skal starte. Flyttingen er i tråd med tiltakene som er varslet i Forsvarets langtidsplan.

Investeringer skal gå til depot og kontorer i forbindelse med flyttingen av staben ved Luftforsvarets tekniske skolesenter og befalsskolen fra Kjevik, ligger inne i statsbudsjettet med 30 millioner kroner.

Videre så er det mye som tyder på at man skal bruke noe penger på å kjøpe nye boliger til forsvarsansatte på beordringssystemet.

Forsvaret har i de siste 10-15 år avhendet forsvarsboliger i Stjørdal for å tilpasse antallet ut fra Forsvarets behov.