Starter på E6 i 2019

Selskapet Nye Veger vil starte anleggsarbeidet i 2019 på E6 mellom Trondheim og Stjørdal.

Hele E6 mellom Trondheim og Stjørdal skal utvides med fire felt og nye tunnelløp.  Foto: Trond Nøstberg

Nyheter

Motorvegen skal utvides til fire felt og det skal bygges tre nye tunnelløp.

Det slår regjeringen fast i framlegget til statsbudsjett som ble offentliggjort torsdag formiddag.

Her skriver regjeringen at prosjektet E6 Ranheim–Åsen i Sør- og Nord-Trøndelag er det siste av prosjektene i Nye Veiers portefølje som klargjøres for utbygging.

Prosjektet er inndelt i to delstrekninger. Delprosjektet Ranheim–Værnes er utvidelse til firefelts vei mellom Trondheim og Stjørdal.

Delstrekningen Kvithammar–Åsen er et viktig prosjekt for å utbedre veiforbindelsen mellom Trondheim og Steinkjer. Dagens veistandard er svært dårlig og prosjektet har høy samfunnsnytte.

Før sommeren 2017 ble det gitt lokalpolitisk tilslutning til bompengefinansiering av E6 Ranheim – Åsen. Bompengeandelen i de lokale vedtakene er 50 prosent.

Regjeringen varsler at den vil legge fram for Stortinget et forslag til bompengefinansiering av utbyggingen så snart tilstrekkelige avklaringer foreligger.

Nye Veier legger opp til anleggsstart i løpet av 2019, heter det i stasbudsjettet.