Derfor er ungdommene fornøyd med kulturtilbudet

Tilfredsheten øker kraftig.

Rapkometen Cezinando besøkte Kimen kulturhus i mai i år.   Foto: Anders Fossum

Nyheter

Stjørdalsungdommene er fornøyd med lokalmiljøet sitt – det svarer 66 prosent av de som deltok på Ungdata-undersøkelsen. Det er omtrent på samme nivå som fylket og landet for øvrig.

Det er spesielt kulturtilbudet i byen som har hatt stor økning.

UNGDATA | Undersøkelsen ble gjennomført i vår, og alle ungdommer på ungdomsskoler og videregående skoler i Stjørdal er spurt.

– Kimen-effekten slår ut i full blomst. Vi har Carbon fritidsklubb, kino og skateparken i nær beliggenhet. Vi ser at vi har urbane trekk i og rundt Kimen. Kultur er ikke en utgift, men en investering i økt aktivitet og livsnytelse, sier rådmann Anne Kathrine Slungård.

– Vi ser at Kimen kulturhus har hatt en enorm effekt på hvor fornøyd ungdommene i Stjørdal er med kulturtilbudet. Det er en kjempeendring. Det bekrefter at de valgene som er gjort, at vi prioriterer kultur i kommunen, er riktige, sier ordfører Ivar Vigdenes.

Tilfredsheten med kulturtilbudet i Stjørdal blant ungdom har økt ganske kraftig sammenlignet med 2015. Den gang svarte 55 prosent at de var fornøyd, i 2017 var tallet nesten 80 prosent.

Ungdommene er også veldig godt fornøyd med idrettsanleggene i byen, mens kollektivtilbudene og lokaler for å treffe andre får en litt lavere score.