Pensjonistpartiet vil starte opp i Stjørdal

– På tide at Stjørdal får sitt eget lokallag, sier Svein Otto Nilsen.

Svein Otto Nilsen vil etablere lokallag av Pensjonistpartiet i Stjørdal.  Foto: Privat

Nyheter

Han er fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag.

Nilsen peker på at Pensjonistpartiet fikk hundre stemmer i Stjørdal ved stortingsvalget i høst.

– Det viser at det kan være mulig å få etablert et lokallag i Stjørdal, mener Svein Otto Nilsen.

Målet er at Pensjonistpartiet skal stille liste og få valgt inn representanter i kommunestyret i Stjørdal ved lokalvalget i 2019.

Derfor inviterer Pensjonistpartiet nå alle interesserte stjørdalinger til åpent møte på Quality Airport Hotel om kvelden torsdag 30. november.

Pensjonistpartiet i Trøndelag har også som mål å starte lokallag i Levanger, Verdal og Steinkjer.

– Det er derfor svært hyggelig hvis sympatisører også fra andre kommuner tar turen til Stjørdal 30. november, sier Svein Otto Nilsen.

Han fremholder Pensjonistpartiets fremste oppgave som å arbeide for gode levekår og en god og verdig livssituasjon for barn og unge, funksjonshemmede, trygdede og eldre i Norge.

– Pensjonene må styrkes, slik at pensjonister og trygdede ikke mister kjøpekraft, sier Nilsen.

Han forklarer at Pensjonistpartiet er et parti som er sterkt opptatt av helse og omsorg.

– Norsk helsepolitikk skal være slik at medisinsk behandling og praktiske hjelpemidler ved syn, hørsel og tannhelsetjeneste, blir inkludert i trygdesystemet, på samme måte som andre helsetilbud, sier Nilsen.

Han slår fast at privat og offentlig helsevesen må sees under ett. Det offentlige skal betale regninga uavhengig av om den enkelte får hjelp fra det offentlige, private eller at behandling gis i utlandet.

Pensjonistpartiet vil også engasjere seg sterkt innen distriktspolitikk.

– Vi legger stor vekt på å opprettholde en samfunnsøkonomisk og lønnsom landbruksnæring, og vil gå inn for en målrettet distriktspolitikk på alle områder, sier Nilsen.