Avventer å godkjenne barnehagen

Stjørdalspolitikerne vil se de nye vedtektene for Espira Fosslibekken Barnehage først.

Fosslibekken Barnehage  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Den private barnehagen i Stjørdal er solgt til den svenske kjeden Espira. Overdragelsen av barnehagen må godkjennes av kommunen.

Eierskiftet ble behandlet både i komité oppvekst og formannskapet i Stjørdal forrige uke. Politikerne vedtok å utsette saken. De vil vente til de nye eierne har vedtekter klare for barnehagen.

I saksframlegget som ble lagt på bordet til politikerne, redegjør rådmann Anne Kathrine Slungård for at driften av private barne-hager er strengt regulert gjennom lovverket. Alle private barnehager må ha godkjenning fra kommunene.

Rådmannen varsler likevel at det er vanskelig for kommunen å gripe inn i salget dersom den private barnehagen oppfyller alle krav loven setter.

Derfor innstilte hun på at stjørdalspolitikerne skulle ta eierskiftet i barnehagen til orientering.

Tidligere i høst tok SV’s Anja Ristad opp eierskiftet med ordfører Ivar Vigdenes i formannskapet. Ristad og SV er redd penger fra barnehagedriften skal havne i eiernes lommer i skatteparadis.

Da pekte stjørdalsordføreren på at private barnehager har klare lover og regner å forholde seg til. Når selskapene driver innenfor loven, kan neppe kommunen blande seg i eierstrukturen.

Nå vil stjørdalspolitikerne avvente vedtektene for barnehagen før de sier mer om saken.

Både Fosslibekken barne-hage i Stjørdal og Muruvik barnehage i Malvik blir nå tatt over av kjeden Espira.

Espira driver over 90 barne-hager i Norge og har ca. 2300 ansatte. Espira er nemlig heleid av det svenske konsernet Academedia, der investeringsfondet EQT V er en av de største eierne.

Fondet forvaltes fra kanaløya Guernsey, et kjent skatteparadis.