Hjerterått å nekte opphold

Øyvind Mæresmo i Røde Kors, mener det er hjerterått å sende afghanske ungdommer ut av landet. –Jeg ville aldri i livet sendt min 17–årige sønn til Kabul, sier han,

Øyvind Mæresmo i Røde Kors, mener det er hjerterått å sende hjem afghanske ungdommer.  Foto: privat

Nyheter

– Det er helt hjerterått av norske myndigheter å nekte dem opphold i Norge, og da med begrunnelsen at det er trygt i Kabul. Jeg ville aldri i livet sendt min 17–årige sønn til Kabul, sier Øyvind Mæresmo, omsorgsleder i Stjørdal Røde Kors.

Han har fortsatt kontakt med flere av de som stakk fra Hegratunet etter at de fikk beskjeden om hjemsendelse til Afghanistan. Han har også hjulpet og rådgitt så langt han kan.

– Jeg deltok på flere arenaer sammen med disse guttene på Hegratunet. Jeg fikk spesielt god kontakt med noen av dem, og har fulgt opp noen av de etter at de dro fra Hegratunet, sier han.

Han nevner blant annet en av asylsøkerne som dro gjennom Frankrike og videre til Spania.

Noen har dratt til Frankrike, andre har dratt til Spania og er på mottak der for å søke om opp-holdstillatelse.

Mæresmo forteller at de på mottaket i det minste får mat og seng, men ingen penger.

– Det er nok en større sjanse for å få opphold i Spania, enn i Frankrike hvor de risikerer å bli returnert til Norge og videre til Afghanistan. Men det er ikke enkelt, sier han.