Stjørdal kommune vant kampen om Kvithamar

Måtte ut med 17 millioner for å sikre at forskningsstasjonen ble på kommunale hender.

Stjørdal kommune vant kampen om Kvithamar forskningsstasjon.  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

– Stjørdal kommune la 17 millioner kroner på bordet. Andre budgivere ga seg, og kommunen sikret seg forsøksstasjonen Kvithamar.

Det er en strålende fornøyd ordfører Ivar Vigdenes som forteller dette, tydelig glad og lettet. Det er bred politisk enighet om denne eiendomshandelen, den politiske ledelsen i kommunen sto sammen, de sto i tett dialog med politiske ledere i deandre partiene under budrunden.

– Forut for budrunden, etter at det var kjent at kommunen var interessert i å kjøpe Kvithamar Forskningsstasjon, har jeg sjelden opplevd så mange positive tilbakemeldinger fra aktører innenfor området, sier Vigdenes.

Saken skal til kommunestyret torsdag i denne uke. Dette bare en ren formalitet. Lokalpolitikerne i Stjørdal ville ha Kvithamar, og la 17 millioner på bordet.

Vigdenes sier at i kommunestyret på torsdag bør det besluttes å gå i gang med et prosjekt for å samle interessenter og aktører som er interessert i å utvikle Kvithamar til et kraftsenter for landbruk, miljø, byutvikling, bioøkonomi og forskning.