Fengsel og bot etter promillekjøring

En mann fra Malvik mister førerkort i to år etter å ha endt opp i grøfta.

Mannen fra Malvik mistet førerkortet etter promillekjøring på E6. 

Nyheter

I oktober ble politiet tilkalt til til Åsen i Levanger kommune på grunn av en utforkjøring. Da politiet kom til stedet, ble det fort rettet mistanke om at sjåføren, en mann fra Malvik i 50-årene, kjørte i påvirket tilstand.

En utåndingsprøve tatt en og en halv time etter trafikkuhellet, viser en alkoholkonsentrasjon på 0,72 milligram pr. liten luft. Det er langt over det tillatte.

Altfor høyt

Det at politiet ble tilkalt etter at dømte kjørte av veien, og at kjøreturen medførte en særskilt fare, medførte at straffen ble skjerpet.

Mannen samtykket i Sør-Trøndelag tingrett at saken blir avgjort ved tilståelsesdom.

Redusert

Påtalemyndigheten forslo at straffen skulle settes til fengsel i 24 dager og en bot på 87.000 kroner, subsidiært 15 dager fengsel. Men på grunn av mannen på det tidspunktet hadde skiftet jobb og dermed fått lavere inntekt, satte retten straffen til 24 dagers fengsel, 35.000 kroner i bot og et tap av førerretten for en periode på 2 år.

Full førerprøve

Ved gjenerverv av førerretten må siktede avlegge full ny førerprøve.

Mannen vedtok dommen på stedet.