Plutselig kan det dukke opp en brannmann på døra di

Stjørdal brann- og redningstjeneste sjekker brannsikkerheten i boliger.

Ole Johan Kiplesund, leder forebyggende avdeling i Stjørdal brann- og redningstjeneste. 

Nyheter

I perioden 5-7. desember får opp mot 40.000 husstander over hele landet besøk av brann- og feiervesen og det lokale elektrisitetstilsyn med tilbud om en enkel kontroll av brannsikkerheten i boligen.

Under boligkontrollene sjekker man varsling, slokkeutstyr, elektriske apparater og anlegg, ildsteder og rømningsforhold. Kontrollørene sjekker også alle røykvarslere i boligen og de skifter røykvarslerbatteri ved behov.

Veiledning og informasjon

- Det er en enkel kontroll av brannsikkerheten der det blir lagt vekt på veiledning og informasjon. For beboerne er sjekken frivillig og kontrollørene vil legitimere seg når de ringer på, sier Ole Johan Kiplesund, leder forebyggende avdeling i Stjørdal brann- og redningstjeneste i en pressemelding.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt utsatt for å omkomme i brann.

- Tall fra DSB viser at cirka 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen, opplyser Kiplesund.

I 2016 startet hele 57 prosent av alle boligbranner på kjøkkenet, og nesten halvparten av brann- og redningsvesenets utrykninger i fjor skyldtes komfyrbranner.

- En komfyrvakt kan løse problemet og redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk, sier Ole Johan Kiplesund. 

Aksjon boligbrann og Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom DSB, Norsk brannvernforening, Gjensidige, det lokale elektrisitetstilsyn og brann- og feiervesenet.

ID-kort

Stjørdal brann- og redningstjeneste ønsker å besøke så mange som mulig disse dagene.

- Vær oppmerksom på at vi kommer i uniform. I tillegg så skal våre kontrollører ha ID-kort med seg. Spør gjerne om ID. Tordag 7. og 14.desember så vil vi gjennomføre besøket også på kveldstid, sier Kiplesund.