Malvik valgt som forsøkskommune

Malvik kommune er valgt ut som en av åtte i landet for å prøve ut regjeringens nye ordning med primærhelseteam.

  Foto: NTB/Scanpix

Bent Høie og regjeringen har valgt ut Malvik kommune til forsøksordning med prøvehelsetjeneste.   Foto: NTB/Scanpix

Nyheter

Åtte kommuner og tre bydeler er valgt ut til å delta i regjeringens forsøksordning med primærhelseteam.

17 søkte

17 kommuner søkte om å delta i pilotprosjektet med primærhelseteam. Nå er åtte kommuner og tre bydeler valgt ut til å delta: Seljord, Ørskog, Flora, Malvik, Kristiansand, Ringsaker, Eid, Rana og Oslo med bydelene Alna, Nordstrand og Sagene.

Primærhelseteam innebærer at helsepersonell skal jobbe tverrfaglig for å gi bedre helsetjenester til de som trenger det mest. Kjernen i primærhelseteamet skal bestå av fastlege sammen med sykepleier og helsesekretær. Målet er at pasientene skal få tettere oppfølging, for eksempel ved hjemmebesøk.

– Fremtidens helsetjeneste

– Kommunene har helse- og omsorgstjenester som ofte er gode hver for seg. Men mange pasienter og brukere opplever at tjenestene ikke henger sammen, og at behandlingen blir stykkevis og delt. Derfor vil vi nå prøve ut nye måter å jobbe på, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Han roser kommunene og bydelene som har meldt interesse for forsøksordningen.

– I mange land utfører sykepleiere og andre fagfolk oppgaver som står på fastlegens arbeidsliste i Norge. Det er på tide at vi tenker nytt om dette her i landet også. Sykepleiere kan følge opp pasienter med kronisk sykdommer slik at fastlegene får brukt mer tid til behandling. Dette er fremtidens helse- og omsorgstjeneste! Kommunene og bydelene som vil være med i denne spennende piloten fortjener ros for å tenke nytt, sier Høie.

Vil unngå kasteballer i systemet

- For mange pasienter har opplevd å bli kasteballer i et system. Det må vi gjøre noe med. Derfor får vi på plass et pilotprosjekt med primærhelseteam i ni kommuner, og Malvik er det eneste i Trøndelag, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H) til Bladet.

Ved å legge til rette for mer teamarbeid og nye arbeidsmåter kan vi utnytte ressursene i helsetjenestene bedre.

- Pasientene skal få tettere oppfølging, og vi kan få bedre samarbeid mellom kommunens omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Det er spesielt viktig for personer med sammensatte og kroniske sykdommer, sier Lønseth.

- Malvik går foran

- Dette viser at Malvik går foran - også her. Vi har alltid behov for å fornye oss, og jeg håper at dette vil gi god hjelp til de som har sammensatt behov for hjelp av helsetjenestene våre, sier ordfører Ingrid Aune til Bladet.