Vil bruke 200.000 på Tønsåsen

Rådmannen ber stjørdalspolitikerne kjøpe Tønsåsen i Lånke fra forsvaret for 100.000 kroner.

Tønsåsen i Lånke 

Nyheter

I tillegg vil rådmannen bruke 200.000 kroner på å legge området til rette for friluftsliv.

Saken legges på bordet til formannskapet i ettermiddag. Tønsåsen batteri i Lånke ligger ikke langt unna Lånke skole og er et mye brukt utfartsmål for folk i Lånke.

Forsvarets eiendom på Tønsåsen har lenge vært brukt til friluftsformål. Allerede i 2005 ble det fattet et politisk vedtak i Stjørdal om å kjøpe eiendommen. Den gangen stoppet handelen blant annet fordi Forsvaret hadde behov for en del avklaringer internt før de kunne beslutte salg.

Nå er Forsvarsbygg klar for å selge. Kommunen har forkjøpsrett til eiendommen. Miljødirektoratet har vurdert eiendommen og konkludert med at den bør sikres gjennom offentlig eierskap. Eiendommen brukes i stor grad av skole og nærmiljø. Tidligere i år har forsvaret ryddet og sikret eiendommen for allmennheten.