Klager inn kylling-vedtak

Strider mot vannforskrift, mener Naturvernforbundet.

Furumoen: Naturvernforbundet i Orkdalsregionen mener det strider mot vannforskriften å fylle igjen kroksjøen til venstre i bildet.   Foto: Erling Skjervold

Nyheter

Onsdag vedtok kommunestyret i Orkdal som ventet reguleringsplanen for kylling-tomta på Furumoen.

Nå har Naturvernforbundet i Orkdalsregionen med støtte fra Vannområde Orkdal bestemt seg for å klage vedtaket inn for ESA.

Går utover kroksjø

Det skriver Adresseavisen. Ifølge avisen vil klagen dreie seg om både jordbruksarealene og en kroksjø som heter Furumokjela.

– Det er viktig å få en prinsipiell vurdering av dette. Dette er en spesiell kjele med brakkvann, det fins bare to av i Midt-Norge. Om Furumokjela fylles igjen, er det ingen igjen i Trøndelag, sier leder i Vannområde Orkdal, Kjell Rønningsbakk til Adresseavisen.

Godt alternativ i Malvik

ESA er Eftas overvåkingsorgan og har ansvar for å føre tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i medlemslandene.

– Å fylle igjen en vannforekomst når det faktisk finnes et godt alternativ i Malvik gjør at jeg har gjennomslag i ESA, sier leder i Naturvernforbundet i Orkdalsregionen, Mads Løkeland til avisa.

Løkeland sier behandlingstiden i ESA kan være lang, men viser til saker andre steder i Europa som har fått følger for utbygger.

Byggeklart på Sveberg

Malvikordfører Ingrid Aune har jobbet hardt for å overbevise ledelsen i Norsk Kylling om at fabrikken bør bygges på Sveberg. Aune har følgende kommentar til Naturvernforbundets klage:

– Vi har ei konfliktfri og tilnærmet byggeklar tomt på fjellgrunn i Malvik. Vi mener det er det mest visjonære, økonomisk forutsigbare og miljømessig beste alternativet både for Norsk Kylling, Rema og Trøndelag, skriver Aune i en sms til Bladet torsdag morgen.

Torsdag er det styremøte i Norsk Kylling og fabrikketableringen er trolig ett av punktene på agendaen.