Politikerne vil bestemme nærskole for Flora

Skolepolitikerne i Stjørdal skal nå se nærmere på om Forradal eller Hegra skal bli nærskole for elevene i Flora.

Forradal gir kortest skoleveg for de fleste elevene fra Flora.  Foto: Martin Gramnæs

Nyheter

Politikerene i komité levekår godtok ikke umiddelbart rådmann Anne Kathrine Slungårds og etatsjef Ann Kristin Gevings beslutning om at Forradal skal være nærskole for elevene fra Flora.

LES OGSÅ: De fleste Flora-elevene får Forradal som ny nærskole

Oppvekstsenteret i Flora er vedtatt lagt ned når dette skoleåret er omme.

Planen var å sende Flora-elevene til barneskolen på Hegramo i stedet. Noen foreldre protesterte. De pekte på at Forradal skole ligger nærmere i avstand.

Folk fra oppvekstetaten kontrollmålte avstandene. De konkluderte med at Forradal ligger nærmest for elevene som bor øst for Lilleflor. Det betyr flesteparten av elevene fra Flora. Rådmannen pekte på at prinsippet om nærskole må gjelde. Derfor snudde rådmannen tvert om. Forradal ble utpekt som nærskole for de fleste elevene fra Flora.

LES OGSÅ: Håper ikke bygda blir splittet

Rådmannen gjorde likevel unntak for de foreldrene som har forberedt seg på å bruke Hegra skole på Hegramo. De som ønsker, får likevel begynne på skole på Hegramo neste skoleår. Men fra skoleåret etter skal nærskoleprinsippet gjelde for alle.

Beslutningen kom brått på mange av politikerne som hadde sett for seg å bruke Hegra skole som nærskole for barna i Flora. Det er bakgrunnen for at saken kommer på bordet i komité levekår tirsdag.

Innstillingen fra rådmannen er den samme: Forradal blir nærskole for de fleste elevene fra Flora.