Trøndelagsmøtet på Hell:

- Må heie fram lokale bedrifter

Direktør for Innovasjon Norge Trøndelag, Vigdis Harsvik, mener trøndere må bli flinkere til å heie hverandre fram.

NHO-leder Tord Lien, direktør i Innovasjon Norge, Vigdis Harsvik, debattleder Elin Solvang, fylkesordfører Tore O. Sandvik og Bjarne Håkon Hanssen i komunikasjonsselskapet Kruse og Larsen.   Foto: Stine Aarvik

Nyheter

Og det nytter ikke bare å heie, folk må kjøpe produktene som lokale gründere og utviklere står bak, var Harsviks beskjed til samfunnsaktørene i salen på Hell amfi i Stjørdal.

Viktige samfunnsaktører er blant gjestene og innlederne når rundt 400 møtedeltakere var samlet til det åttende Trøndelagsmøtet på Scandic Hell Hotel i Stjørdal.

Trøndelagsmøtet finner sted torsdag 11. og fredag 12. januar.

Direktør i Innovasjon Norge Trøndelag, Vigdis Harsvik var en av fire deltakere i den første paneldebatten på Trøndelagsmøtet torsdag.

- Må støtte andre trøndere

Hun talte varmt for at trøndere må løfte hverandre fram og opp.

- I fjor vant vant Regine Nagelhus årets innovasjonspris på Trøndelagsmøtet. Hun fikk prisen for iMAL er en lese- og skrivemetode basert på Integrert, Multisensorisk, Assosiasjonsbasert Læring. Jeg har en god og en dårlig nyhet om Regine. Den gode nyheten er at hun har solgt produktet sitt til flere skoler, både i Stavanger og i Oslo. Den dårlige nyheten er at ingen skoler i Trøndelag har kjøpt det, sa Harsvik.

Trenger jentene

Hun presiserte også at det er viktig å heie på teknologifagene og det å få jenter inn i teknologien.

- Teknologifagene er for gutter, fordi jentene velger det bort. Vi trenger flere gode rollemodeller som får jenter til å velge slike fag, sa hun og trakk fram Girl Geek Dinners som eksempler på kvinner som heier på andre kvinnelige gründere og teknologer.

- Vi kan ikke konkurrere med bare halvparten av befolkningen.

Det var Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik som åpnet møtet. Også han trakk fram betydningen av kvinnelig innsats i framtiden.

– Selv om jentene på våre skoler jevnt over har sterkere skoleprestasjoner innen realfagene,  så velger jentene bort realfag og teknologifagene i for stor grad innen høyere utdanning. Vi vet at det funker med gode rollemodeller for å motivere flere jenter inn i disse fagene.  Da er det verdt å minne om at teknologi- og vitenskapshistorien er full av kvinner som tross store hindringer, skapte avgjørende gjennombrudd, og at de ikke har fått sin fortjente plass, sa Sandvik.

Ikke bare bart og skinnvest

Han snakket også om hva som forener trøndere.

- Vi er så mye mer enn joviale trøndere med bart og skinnvest, sa Sandvik fra podiet.

- Halvparten av alle trønderne har ikke engang bart, sa Sandvik.

Han listet opp teknologiske stoltheter i Trøndelag som for eksempel verdens største havmerd som seilte inn til Trøndelag i fjor. Han snakket om betydningen av ildsjeler, og om hvordan Trøndelag skal nå målene om kutt i klimagasser i framtiden.

I paneldebatten som fulgte satt Vigdis Harsvik sammen med NHO-sjef Tord Lien, Bjarne Håkon Hanssen i kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen, og fylkesordfører Tore O. Sandvik.

De fire snakket blant annet om fordelen med et samlet Trøndelag og hva som skal til for at Trøndelag skal markere seg i framtiden.

- Samlinga av Trøndelag gir oss større muskler. Vi må bygge en kultur for innovasjon over hele Trøndelag, sa Sandvik. 

Mental mur på Gevingåsen

11 dager ut i et samlet Trøndelag var alle de fire i paneldebatten enige om at et samlet Trøndelag er en styrke. 

Bjarne Håkon Hanssen uttalte at det har vært en mental sperre på Gevingåsen, selv om det ikke har vært noen fysisk mur der.

- Nå er grensene borte og nå vil man se fordelene og at nye muligheter åpner seg for samarbeid mellom nord og sør. Det å ha kontakt, det å bli inspirert og det å lære av andre gjør vi noe med når vi blir en enhet . Vi har et fortrinn med NTNU og næringslivet i nord sammen med kompetansemiljøene blant annet gjennom Nord Universitet - vi er en enhet nå. De har kunnet snakket sammen tidligere, men nå er vi et fellesskap.

Slaget om distriktspolitikken

Den tidligere toppolitikeren utfordret også politikerne til å tenke nytt når det gjelder distriktspolitikken:

- Vi skal ikke undervurdere at det å drive med distriktspolitikk i Trøndelag handler om rammebetingelser. Nå er vi en enhet, det gjør oss sterkere og vi har fått en helt annen posisjon. Men det som har stått stille de siste årene er distriktspolitikken. Den er preget av landbruksoverføringer og Innovasjon Norge- overføringer. Jeg vil gjerne utfordre politikere i Trøndelag til å tenke på hva som er det neste slaget i distriktspolitikken - Distriktspolitikken 2.0 .Nå har vi spennende forum til å sette dette på agendaen, sa Hanssen.

Kampflyplass

Noen av temaene som Trøndelagsmøtet 2018 tar i år for seg i år er blant annet: Samlingen av Trøndelag, slagkraft og nyskaping. Den nye energien – sol, vind og biogass. Kampflybasen som reiser seg. Verdens største havmerd bygges i trøndersk farvann og hvor viktig er kveldsøkonomien i distriktene?