– Gårdeierne har plikt til å strø

De fleste grunneiere i sentrum er flinke og tar ansvar for strø- og brøyteplikten. Og gjør de det ikke kan de risikere å få bøter.

Ketil Fiskvik fra etat teknisk drift konstaterer at noen av grunneierne langs Kjøpmannsgata har sørget for at fortauene deres er veldig godt strødd.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Ketil Fiskvik er fagansvarlig for samferdsel i Stjørdal kommune. En kort spasertur i sentrumsgatene fredag viser forskjeller i kvaliteten på strøing som gjøres.

– De fleste gårdeiere er veldig flinke og raske til å strø fortauene når forholdene krever det. Andre kunne nok gjort en bedre innsats, mener Fiskvik.

Tar ansvar

Fiskvik sier seg veldig godt fornøyd med Kjøpmannsgata opp mot torget. Fredag var det godt strødd på fortauene på begge sider av gata. Fiskvik sier seg fornøyd med at gårdeierne har tatt ansvar her.

– Plikten gårdeiere har til å strø, er nedfelt i politivedtektene som gjelder for Stjørdal, sier Ketil Fiskvik.

Kan bli bøtelagt

Politivedtektene er stadfestet og har samme styrke som en lov. Det betyr at gårdeiere som bryter politivedtektene, kan bli bøtelagt.

Politivedtektene slår fast at Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i Stjørdal sentrum plikter i samsvar med lokal sedvane å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. I Stjørdal sentrum gjelder ryddingsplikten også etter snøfall.

Forsøker å løse saker

Ketil Fiskvik kan ikke huske at gårdeiere i Stjørdal har blitt bøtelagt for manglende strøing.

– Politiet har nok andre saker de heller vil bruke tida på, mener Fiskvik.

Kommunen har imidlertid tatt kontakt med gårdeiere for å minne dem på pliktene de har.

– Vi forsøker alltid å løse slike saker med direkte henvendelse til gårdeier før politiet kobles inn, sier Fiskvik.

Gjelder også kommunen

–Er kommunen alltid flink til å strø sine fortauer?

– Vi legger vekt på å være raskt ute. Politivedtektene gjelder for alle grunneiere. Også kommunen, presiserer Fiskvik.