Meninger:

Pelsdyrnæringa viktig i Trøndelag

Årsmøtet i Trøndelag Sp er kritisk til regjeringens beslutning om å avvikle norsk pelsdyrnæring.

Årsmøtet i Trøndelag Senterparti mener at pelsdyrnæringen er viktig for distriktene i Norge.   Foto: NTB scanpix

Nyheter

Den nye regjeringsplattformen åpner for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen de

neste årene.

Nedleggelse av pelsdyrnæringen setter en bekymringsverdig presedens. En statlig

nedleggelse av en hel distriktsnæring er i konflikt med et forutsigbart næringsliv,

rekruttering og trygghet for innsats og investeringsvilje.

I januar 2017 vedtok Stortinget nye og strengere regler for pelsdyrhold i Norge i

forbindelse med vedtaket om en bærekraftig fremtid for næringen. Disse reglene er

næringen i ferd med å implementere. Noen måneder senere får næringen motsatt

beskjed og må avvikle driften. Norsk pelsdyrnæring setter dyrenes velferd først, den

har høyere etisk standard enn de fleste andre land og er et forbilde for andre.

Mattilsynet i Trøndelag påpeker at pelsdyrnæringen er den næringen som har flest

uanmeldte tilsyn, men som samtidig har færrest pålegg og svært få alvorlige.

Ettersom forbudet mot pelsdyroppdrett ikke er et forbud mot import av pels, vil dette

forslaget i realiteten bety et monopol for salg av pels i Norge, forbeholdt land med

dårligere standard for dyrevelferd.

Trøndelag Senterparti mener det skal være forutsigbart å drive næringsvirksomhet i

Norge. Vi er derfor kritiske til at en næring nå avvikles på bakgrunn av moralske

vurderinger fra motstandere av denne typen dyrehold. Motstand mot annet type

dyrehold i landbruket er allerede i vekst og vi er bekymret for presedensen denne

avviklingen kan sette.

Pelsdyrnæringen er en viktig næring i flere deler av landet, for mange som

hovednæring og for andre som viktig og avgjørende tilleggsnæring - særlig der det er

færre muligheter for annen husdyr – eller jordbruksproduksjon.

Trøndelag Senterparti vil oppfordre Stortinget til å stå på vedtaket fra januar 2017 om en bærekraftig

fremtid for pelsdyrnæringen.