Vil ha vei fra E14 og rett inn til Kimen

Rune Larsen (H) og Rolf Charles Berg (Sp) vil ha en ny, kort hovedfartsåre fra E14 og inn til Kimen og bykjernen. Og to nye parkeringshus.

Rolf Charls Berg (t.v.) og Rune Larsen vil ha vei fra E 14 og rett inn til Kimen.  Foto: Lars Sørnes

Nyheter

Rådmannens forslag til ny sentrumsplan for Stjørdal gjør det høyaktuelt å vurdere ulike alternativer i Stjørdal sentrum. De to aktive lokalpolitikerne har et sterkt ønske om å være med å påvirke utviklingen av byen.

– Vi vil være med og «bygge» byen Stjørdal for framtida, sier de to. De snakker nokså likt om målsettinga for sentrumsplanen som nå ligger til vurdering på lokalpolitikernes bord.

P-hus tett på E14

Framtidig trafikk for kjørende og gående opptar de to politikerne. De ønsker et nytt trafikkmønster i Stjørdal for å skape bedre forhold for gående og syklende. Et virkemiddel er å få på plass to nye parkeringshus i sentrum.

– Det er viktig at vi legger til rette for parkering så tett på hovedfartsåra inn til byen som mulig. Derfor vil vi ha p-hus lengst sør i Stokmovegen, mot E14. Stokkanvegen er vi enige om å forlenge sørover, over Kjøpmannsgata og direkte inn mot E 14. For å få til en slik trafikkløsning må tidligere Bygg og Bo vekk. Så vil vi her i Stokkanveien som i Stokmovegen, stoppe biltrafikken inn i sentrumskjernen med et parkeringshus tett på E 14. Tettere på bykjernen er det knapt mulig å komme. Dette er absolutt gangavstand. Samtidig er det åpent for å kjøre i begge retninger i Stokkanvegen, for eksempel kjøre inn til pasrkeringskjelleren under Kimen, sier de to politikerne.

Enveiskjørt

Rådmannen foreslår i sitt forslag samme kjøremønster i Stokkanvegen som i Stokmovegen, en tofelts veg, en i begge retninger.

– Her er jeg ikke helt på linje med rådmannen. Jeg ser for meg at Stokmovegen bør være envegskjørt i nordlig retning akkurat over Torget, men at det åpnes opp for tofelts på de øvrige strekningene, sier Berg.

Dette for å redusere biltrafikken i området, hvor mengden av myke trafikanter vil øke. Men også på grunn av Torget, Gågata og helhetsbildet i dette området, sier Berg.

Nedkjøringsrampe

Her er de to ikke ferdigkonkludert, i alle fall ikke Høyre.

– Forslag om enveiskjøring i Stokmovegen er nok et godt virkemiddel som man kan ta i bruk når trafikkmengden gjennom Stokmovegen krever det, sier Larsen.

I tillegg er det er viktig å få bilene i sentrum raskest inn i parkeringshus.

– Vi mener det er viktig å få all trafikk inn og ut av parkeringskjellerne i bykjernen raskest mulig. derfor foreslår vi ei nedkjøringsrampe i Stokmovegen på sørsida av Torgkvartalet, men her har ikke Høyre konkludert, sier Larsen.

Begge sier at de nå bruker betydelige ressurser og tid på den nye sentrumsplanen.

– Vi liker det vi holder på med, og vi ønsker oss et stort engasjement fra kommunens innbyggere. Det er store inngrep vi står foran, så engasjement i prosessen er viktig. Vi ønsker innspill og medvirkning fra alle, sier de to lokalpolitikerne.

«For detaljert»

Rådmannen har gitt sitt forslag til sentrumsplan, og tirsdag skal politikerne ha et arbeidsmøte for å jobbe seg nærmere en løsning.

– Komité plan skal møtes førstkommende tirsdag hvor vi skal se på rådmannens forslag til sentrumsplan. I utgangspunktet føler vi at forslaget er i overkant detaljert, og vi som politikere ønsker ikke å være like styrende i forhold til det forslaget som foreligger, sier Berg.

- Er det vanskelig å lage et mer generelt forslag uten at det går på bekostning av retningen man ønsker at utviklingen i Stjørdal skal ta?

Byggehøyde

- Nei rådmannen har kommet med et forslag som langt på vei er etter bestillingen fra politikerne. Men det er en del punkter vi er skeptiske til, for eksempel byggehøyde, antall etasjer med fordeling av bolig og næring samt verning av boliger. Der har vi kanskje et annet ønske enn det som ligger i forslaget.

- Når kommer det en sentrumsplan for Stjørdal?

- Så snart som overhodet mulig. Jeg tør ikke å si om vi klarer å legge den fram i mars-møtet eller om vi må utsette det enda lengre. Men de aller fleste utbyggerne gir oss tilbakemelding om at vi heller må bruke tid og lage en god plan, enn å legge den ut for tidlig, sier Berg.