Morten Harper vil redde Frigårdsmyra

Naturvernforbundet i drakamp mot motorsportanlegg og amerikanske militærkjøretøy: – Vi har stor tro på at vi kan redde myra, sier Morten Harper, leder av Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker.

Morten Harper håper på godt oppmøte   Foto: Foto: Børge Wahl

Nyheter

– Vi stiller oss veldig kritiske til de planlagte prosjektene. Frigårdsmyra har en viktig verdi, sier Harper.

Han mener at utbyggingen av Hell Arena og testanlegg for militære kjøretøy vil være stikk i strid med nasjonale føringer innenfor nasjonal klimapolitikk.

- Dårlig styring

– Argumentene for utbyggingen er kritikkverdige. Ut i fra mitt skjønn har det ikke blitt lagt frem overbevisende begrunnelser for utførelse av prosjektet.

Harper har motvillig vært vitne til at flere lokale myrområder har blitt regulert til næringsområder.

– Jeg synes dette er dårlig styring fra kommunen sin side. Det er ikke bare myrområder som går tapt, men også artsmangfoldet som lever der, sier Harper og sikter blant annet til storsalamanderen som trives i det utsatte området.

Ekspert til Stjørdal

– Hvorfor er myra viktig?

– Myrområdene fungerer som karbonlager, og hvis man ødelegger dem så slippes det løs mengder med klimagasser. Myra demper i tillegg flom og gir trekkfugler et sted å raste. Det er viktig å bevare myra selv om den kanskje kan oppleves som et slitsomt moment på tur, sier en litt spøkefull Harper.

Under dagens årsmøte blir Naturvernforbundet akkompagnert av Christian Steel, generalsekretær i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold. Han skal holde et foredrag om myras funksjon når det kommer til klima og naturmangfold.

– Vi er glade og svært fornøyde med å få biologen Christian Steel hit. Han er en anerkjent nasjonal kapasitet på temaet.

– Frigårdsmyra fungerer som en aktualitetsknagg hvor vi kan henge på den nasjonale myrdiskusjonen. For dette er nemlig et problem i hele landet.

Naturvernslederen håper på godt oppmøte av både kjente og ukjente fjes.

– Tanken er at årsmøtet skal hjelpe til med å spre bevissthet. Vi håper på å få til en diskusjon rundt problematikken.