Skal diskutere de unge oppvekstmiljø

– Dette handler om framtida for Meråker! fastslår ordfører Kari Anita Furunes.

Elevrådsleder Marit Østtun skal være konferansier og møteleder da unges oppvekstmiljø er tema på møtet som avholdes på samfunnshuset.  Foto: privat

Nyheter

Ordføreren snakker om et møte om oppvekstmiljøet for barn og ungdom i Meråker. Ikke minst Ungdata-undersøkelsen fra i fjor høst forteller at oppvekstmiljøet kan bli bedre.

– Mest gledelig er engasjementet blant elevrådene på begge skolene, sier hun om møtet som finner sted på samfunnshuset tirsdag 13. februar.

Møteleder

Marit Østtun (17) er elevrådsleder ved Meråker vgs. Hun skal være konferansier og lede møtet.

– Vi har vært en planleggingsgruppe som har jobbet sammen. Men det er jeg som skal være konferansier, sier hun.

– Hva håper du kommer ut av møtet?

– At vi får mer bevissthet rundt ungdomsmiljøet, hva som allerede fins av tilbud, og hva man må jobbe mer med, sier hun.

Idrett og musikk

– Hva mener du Meråker mangler?

– For eksempel tilbud til ungdom som ikke driver med idrett eller er aktive i kulturskolen. Det tilbudet vi har, er mest for dem som driver idrett eller spiller gitar eller slår på trommer i kulturskolen. Det er ikke så mye ut over det, sier 17-åringen.

Kommuneplan

Ordfører Kari Anita Furunes understreker at forslag som kommer fram på møtet, kan bli tatt inn i kommuneplanens samfunnsdel som Meråker kommune nå arbeider med å lage. Den skal vise hvilke tiltak kommunen skal satse på i årene framover.

– Det er nå man har en direkte mulighet til å påvirke planleggingen av ungdomsmiljøet. Derfor håper jeg at mange tar seg tid til å komme, sier hun.

Ordføreren understreker at alle sentrale aktører vil delta på møtet. Kommunen vil selvsagt være til stede, skolene er representert, politiet vil være på plass – og hun håper også ast de unge selv møter opp og engasjerer seg.