Malvik vil ha mer penger fra Miljøpakken

Formannskapet vedtok mandag å be Miljøpakken bidra til ny gang- og sykkelveg fra Saksvikkorsen til Auntrøa.

Torgeir Anda (V) fikk formannskapet med på å be om at Miljøpakken i Trondheim bidrar til bygging av ny gang- og sykkelveg mellom Saksvikkorsen og Auntrøa.   Foto: Arkiv/Trond Nøstberg

Nyheter

Et enstemmig formannskap ber Miljøpakken i Trondheim bidra med midler til bygging av ny gang- og sykkelveg mellom Saksvikkorsen og Auntrøa på Vikhammer.

Gang- og sykkelveg

Det var under behandlingen av en høringsuttalelse til Miljøpakkens årsbudsjett at formannskapet ber om at Malvik blir tildelt mer penger til kollektiv og gang- og sykkelveg.

Torgeir Anda (V) fikk støtte for sitt forslag om bidrag til å realisere gang- og sykkelveg langs den sterkt trafikkerte strekningen fra Saksvikkorsen, på grensa mellom Malvik og Trondheim, og fram til boligområdet Auntrøa.

Bør bidra til bussrute

Formannskapet sier også i sitt vedtak at Miljøpakken bør bidra til etableringen av snuplass for bussen på Saksvikkorsen. Det kan gi mulighet for senere forlengelse av denne bussruta via Saksvik, Vikhammer og opp til Vikhammeråsen.

– Malvik er ikke formelt melde i Miljøpakken, og kan bare sende inn ønsker i høringsuttalelsen, sa ordfører Ingrid Aune.

Hun fikk formannskapets tilslutning til en formulering som understreker at innbyggerne i Malvik gjennom mange år har vært en sterk bidragsyter inn i Miljøpakken, gjennom bompenger. Derfor forventer formannskapet at det kommer midler til tiltak i kommunen i årsbudsjettet for 2018.

Oppgradering av holdeplasser

Rådmannen skriver i sin saksfremstilling at det er avsatt fire millioner kroner til oppgradering av bussholdeplasser langs fylkesvegen mellom Storsand og Muruvik.

– Disse midlene er ikke bundet og kan bli omdisponert til andre tiltak, konkluderer rådmannen. Det er også avsatt to millioner kroner til pendlerparkering på Være, noe som eventuelt vil komme innbyggere i Malvik til gode.