Nå ber Håve om ro i Arbeiderpartiet

– Nå håper jeg vi kan legge dette bråket bak oss, og sammen gå videre.

Joar Håve ber om ro i partiet, slik at de kan konsentrere seg om politikken i den viktige perioden Arbeiderpartiet står foran i Stjørdal.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Det er Joar Håve, gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Stjørdal som sier dette snart et døgn etter et støyende årsmøte i partiet på Folkets Hus i Lånke sist tirsdag. Her møtte et splittet parti etter skolesaken i Hegra i fjor, og splittelsen er fortsatt et faktum. Det ble et svært støyende årsmøte i Lånke, noen sier man skrek til hverandre, snarere enn å tale fra talerstolen.

Kamp om ledervervet

Erling Weydahl, møtte og hadde sagt ja til å fortsette som partileder. Hans partifeller i Forradal Arbeiderlag, og et titalls ferske Ap–medlemmer i Skjelstadmark, og noen i Hegra Arbeiderlag ville kaste sittende partileder, og heller sette inn Arild Moen fra Skjelstadmark som ny leder. Og bråket var da et faktum når sittende styre i Stjørdal Arbeiderparti bestemte at årsmøtet skulle gjennomføres etter representantskapsmodellen. En løsning som innebærer at et stort antall av de frammøtte ikke fikk stemmerett under valgene. Denne avgjørelsen satte skikkelig fyr på møtet, det ble på en måte Ap–medlemmer fra Lånke, kommunesenteret, deler av Hegra og noe Skatval, mot et stort antall ferske medlemmer fra Skjelstadmark og Ap–medlemmer i Forradalen.

Et stort antall forlot møtet etter at det ble klart at slaget var tapt. Sentrale skikkelser i Stjørdal Arbeiderparti som Joar Håve og Jan Inge Kaspersen gikk seirende hjem, Weydahl ble gjenvalgt som partileder. Arild Moen, tapte kampen om ledervervet i partiet, sjøl om han var foreslått av et flertall i valgkomiteen. En komite på tre, hvor Arilds far, Per Moen, var medlem.

Også tidligere stjørdalsordfører Alf Daniel Moen var aktivt til stede på møtet, men måtte innse at han ikke denne gang fikk gjennomslag for sine meninger.

– Partiet er i dag enig om skolestrukturen i kommunen. Jeg håper det nå blir ro, og at vi finner sammen igjen. Vi har et stort antall viktige, felles saker å arbeide for, sier Joar Håve.