– Vi er helt avhengig av nok tomter

Siden 2009 har Byggmester Iver Gresseth AS bygd snart 40 boliger i Gevingfeltet. Nå ser de etter nye tomter.

Daglig leder Jon Helge Gresseth i Byggmester Iver Gresseth speider etter nye tomter å bygge hus på.  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

Denne uka dukket ordfører Ivar Vigdenes og rådmann Anne Kathrine Slungård opp på byggeplassen til Byggmester Iver Gresseth i Gevingfeltet. Dette som er av flere bedriftsbesøk de gjør sammen med Stjørdal Næringsforum. Formålet er å komme tettere på byggenæringen for å høre hva deres behov er.