«Revyforfattere er de som har hatt størst glede av krangelen om tømmeret»

Les Bladets leder om byggefarsen på Saksvik Øwre i Malvik.

Saksvik Øwre har vært gjenstand for diskusjon i rådhuset over lang tid.   Foto: Trond Nøstberg

Nyheter

Journalister i lokalavisa og revyforfattere er vel de som har hatt størst glede av den årelange krangelen om tømmeret på Saksvik Øvre. Gjennom tre, fire år har spørsmålet om hva som skal skje med restene av gårdsbygningene vært en gjenganger i politiske møter og i avisspaltene. Denne saken har utviklet seg til en noe meningsløs farse der en spesielle interesse for lokal historie og kjærlighet til gammelt tømmer har trumfet hensynet til å få ryddet opp i det falleferdige gårdstunet.