Håper å fylle denne stillingen før påske

Mange har påpekt behovet for en SLT-koordinator i Meråker.

Personalleder Elisabeth Johansen.  Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

Personalleder Elisabeth Johansen i Meråker håper å kunne tilsette SLT-koordinator før påske.

Men for et par dager siden gjensto det ennå å få gjennomført det siste intervjuet med en av søkerne.

– Så mye mer kan jeg ikke si om prosessen nå. Men vi satser på å ha en tilsetting klar før påske, sier personallederen.

Samordne

SLT-koordinatoren skal ha ansvaret for å samordne det forebyggende arbeidet mot rus og kriminalitet blant barn og ungdom. Mange har påpekt behovet for en slik stilling i Meråker.

Kjente navn

Da stillingen nylig ble lyst ut, meldte det seg åtte søkere. Blant søkerne er blant annet Mary Ann Myhre, tidligere rektor ved Meråker skole, og Kjersti Kjenes, en av det politiske Meråkers mest kjente profiler.

I utgangspunktet har fire av søkerne vært invitert til intervju.