Dyrt å finne ny rådmann i Meråker

Jakten på ny rådmann i Meråker koster penger.

Prosessen med å finne ny rådmann i Meråker, er godt i gang.  Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

Meråker kommune må regne med å bruke mellom 180.000 og 200.000 kroner på å få på plass ny rådmann. Dette er utgifter til profesjonell bistand og det kommunen regner med å bruke på å lyse ut rådmannsstillingen.

Søker hjelp

Det er selskapet Headvisor AS som har fått oppdraget med å bistå Meråker kommune i jakten på ny rådmann. Fire selskap hadde levert tilbud på oppdraget, og formannskapet valgte Headvisor etter en «helhetlig vurdering», som det står i protokollen fra formannskapet.

Koster penger

Headvisor skal ha 130.000 kroner for å gjøre sin del av jobben med å rekruttere ny rådmann i Meråker.

– I tillegg regner vi med å bruke 50.000 – 70.000 kroner på annonsering av stillingen, sier ordfører Kari Anita Furunes. Hun regner med å kunne legge fram forslag til utlysingstekst i formannskapet på torsdag denne uken, og at det samme forslaget blir presentert for kommunestyret mandag 19. mars.

Har hatt møter

Sist fredag hadde Headvisor møte med Meråker formannskap, og etterpå med tillitsvalgte og kommunale ledere.

– Hensikten var å få et inntrykk og finne ut hvilke egenskaper den personen vi leter etter, skal ha, sier ordfører Kari Anita Furunes.

Utlysingstekst

Til formannskapets møte denne uken vil Headvisor ha klart et forslag til en utlysingstekst. Den blir også presentert for kommunestyret mandag 19. mars. Her vil de forklare innholdet i teksten. Samtidig har kommunestyret muligheten til å komme med sine synspunkter.

Hun regner med at stillingsannonsen deretter blir utlyst umiddelbart, og at det skjer før påske.