Nekter å trekke oppsigelse

Malvik kommune står fast ved sitt standpunkt i konflikten om husleieforholdet på Saksvik.

Kommunen står på sitt og krever at leietakerne i dette bygget flytter ut.  Foto: Foto: Anders Fossum

Nyheter

Malvik kommune mener det ikke er forenelig å drive treningsstudio og legesenter i samme bygning og har sagt opp kontrakten med Saksvik Helsesenter. Selskapet bestrider imidlertid oppsigelsen og har varslet at de vil kreve erstatning for økonomisk tap dersom oppsigelsen opprettholdes. Malvik kommune har nå engasjert juridisk bistand og står fortsatt på sitt.

– Oppsigelsen blir ikke trukket, sier vedlikeholdsleder i Malvik kommune, Bjørn Mæhre.

Han viser til at partene har en gjensidig oppsigelsesrett av leieforholdet.

– Dette er en avtale om leie av et næringsbygg med gjensidig oppsigelsesfrist på seks måneder. Det er den vi har benyttet oss av, sier Mæhre.

Rådmannen orienterte tidligere denne måneden politikerne i formannskapet etter spørsmål om en redegjørelse fra Høyres Eva Lundemo. I sitt svar skriver rådmannen at den avtalte oppsigelsesretten gir både leietaker og utleier en rett til å si opp leieavtalen uten at dette er begrunnet i forhold ved bruken eller at kontrakten på annen måte er misligholdt.

– Det er denne retten som er benyttet. Når det gjelder rettmessigheten av oppsigelsen så har Malvik kommune ikke hevdet at støyproblematikken gir grunnlag for å heve leiekontrakten, skriver rådmannen.

– Støy har vært et vedvarende problem over lang tid. Kommunen har hatt et ønske om, og har forsøkt å bidra til, å finne løsninger som kan være akseptable for begge leietakerne. Det er nå konkludert med at det ikke er mulig å garantere at fysiske tiltak vil løses støyproblematikken uten at det gjennomføres en omfattende ombygging av lokalene. Fra leietaker er det kommunisert at bruk av treningsfasiliteter, herunder bruk av tredemølle og vekter, er en del av virksomhetens kjerneområde og kan følgelig ikke avsluttes. Kommunen har da vurdert at man ikke har annet valg enn å avslutte leieforholdet, fortsetter rådmannen.