Velforening får tillatelse til å felle trær

Malvik kommune har gitt grønt lys på Sveberg.
Nyheter

Sveberg velforening har søkt og fått tillatelse til å felle og kappe trær på kommunalt område ved Bjørnmyra ballbinge.

Kan hogges

Grøntområdet ved ballbingen består av småvokst og godt voksne seljer, bjørk og gran. Området er brukt som deponi for hageavfall og jordmasser.

Malvik kommune har gitt tillatelse til at småskog kan kappes, og at trær som står mindre enn en meter fra veikant kan hogges.

Skal ikke hogges ut

Den resterende skogen kan tynnes ut med minimum to meter mellom gjenstående trær. Men de største bjørkene skal ikke hogges ned.

Velforeningen er pålagt å ta hånd om det som felles og at det ryddes opp etter hogsten. Tillatelsen gjelder ut 2018.