Nyvinning i eldreomsorgen:

Nå skal roboten «Tessa» gjøre livet lettere for eldre

Som eneste kommune i landet skal Stjørdal være med i et unikt og internasjonalt prosjekt.

«Tessa», roboten med sløyfe og blomster på hodet, er hovedpersonen i et internasjonalt prosjekt som skal gjøre livet lettere og mer fritt for stress for brukere og dres pårørende. Stine Slørdal er Stjørdal kommunes prosjektleder, mens nederlandske Henk Herman Nap leder det internasjonale samarbeidet som omfatter fire land: Norge, Nederland, Sveits og Italia. 

Nyheter

Vil junior føle seg mindre stresset hvis «Tessa» med mild stemme passer på å minne en lettere dement gamlefar at nå er det på tide å ta seg en matbit, eller kanskje gå og legge seg?