Disse har kjøpt og solgt bolig i Stjørdal

Eiendomsoverdragelser i Stjørdal kommune for mars.
Nyheter

Arnstadåsen 10 (Gnr 68, bnr 179) er solgt for kr 4.850.000 fra Ann Magret Røsten Vedal og Trond Ove Vedal til Alf Olav Næsbø og Evvy Merethe Ydstines (05.03.2018)