Orange dunk for glassavfall kommer

Innherred Renovasjon har fått svar på prøveprosjekt.
Nyheter

Prosjektet med innsamling av glassavfall i egen dunk er gjennomført i et avgrenset område i Stjørdal.