En historisk epoke kan gå tapt

«Å stenge industrimuseet vil [ ...] være meget trist og i ordets rette forstand katastrofalt. En historisk epoke ville gå tapt».

Industrimuseet ligger idyllisk til, i vannkanten i Kopperå. Men skinnet bedrar. Bygget lider sterkt av manglende vedlikehold.   Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

Dette står å lese i årsrapporten for Stiftelsen Meråker-museene. Rapporten blir behandlet på stiftelsens årsmøte den 26. april.