Sjekk hvor det skal asfalteres i sommer

Statens Vegvesen skal tilsammen asfaltere 34 kilometer i våre tre kommuner.

De røde strekene angir hvor det skal asfalteres i sommer.  Foto: Statens Vegvesen

Nyheter

Våren er i anmarsj og det betyr at asfateringsarbeid på de trønderske veier.

Trøndelag fylkeskommune eier fylkesvegene og Statens vegvesen og deres entreprenører utfører arbeidet på oppdrag fra vegeier.

- Fylkestinget har bevilget 444 mill. kr til vedlikehold av vegnettet i 2018 og en av de største postene går til dekkelegging av 139 km fylkesveg. Ytterligere 72 km med ny asfalt legges i forbindelse med fornyingsprogrammet sier seksjonsleder for veg, Oddveig Kipperberg, i Trøndelag fylkeskommune.

- Ny asfalt på vegene har mye å si for trafikksikkerhet, veggrepet som sikrer fremkommelighet og for kjørekomfort, sier Kipperberg.

Statens vegvesen eier og administrerer riksvegene, og det er bevilget 80 mill. kr til asfaltering av riksveger i Trøndelag i år.

Følgende veger skal asfalteres i Malvik, Meråker og Stjørdal i 2018:

E6Vektstasjon Reitan - Storsand2506 meter
E6Vektstasjon Reitan - Storsand 2506 meter
E6Værnes tunnel nordgående1020 meter
E6Forbordsmyra - Svemarka3550 meter
E14Gudå - Fagerlia3830 meter
FV705Gevingåsen - Hell bru309 meter
FV6708Saksvik (gang- og sykkelveg)569 meter
FV6708Vikhov - Storsand4245 meter
FV6708Malvik sentrum - Haugan (gang- og sykkelveg)741 meter
FV6708Midtsand - Hommelvik4297 meter
FV6708Muruvik - Gevingåsen2735 meter
FV6794Hofstad xE14 - Rømo xFV7526385 meter
FV6804Husbymyra - Stokkan ungdomsskole1320 meter

Måler alle veger

Hvert år måler Statens vegvesen dekketilstanden på alle riks- og fylkesveger. Dette gjøres ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. Slik får man ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket, og ser hvordan tilstanden utvikler seg.

- Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet. Målingene er grunnlaget for prioriteringene våre, dvs. hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene, sier seksjonssjef Thor Asbjørn Lunaas i Statens Vegvesen..

- Vi har ikke nok midler til å asfaltere alle veger som burde hatt nytt dekke. Vi må prioritere. Når vi prioriterer mellom veger, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på vegen og trafikksikkerhet inn, sier Lunaas.

Hvilke strekninger som får asfalt i 2018, ble planlagt høsten 2017. Hvis det i løpet av vinteren har oppstått skader på andre strekninger/veger, så kan det bli aktuelt å omprioritere.

Mellom mai og september

Entreprenørene begynner å legge asfalt i mai og avslutter sesongen i september.

- Når asfaltsesongen starter, ber vi trafikantene ta hensyn til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene langs vegen. Hvert år oppstår det trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet. Vi velger steinrik og slitesterk asfalt på veger med stor trafikk. Hvis fundamentet på vegen er god, er levetiden på asfalt på slike veger seks til åtte år. Levetiden på asfalt på lavtrafikkerte veger, som har et godt vegfundament, kan være 15-20 år, avslutter Lunaas.