Idrettsrådet positiv til travbane på Leistad

Mener at den i aller høyeste grad vil ivareta deler av folkehelsen i Malvik.

Arne Kristian Fredriksen, styreleder i Malvik Idrettsråd.   Foto: Arkiv/Richard Bakken

Nyheter

Malvik Idrettsråd har kommet med en uttalelse etter at de har behandlet en mulig etablering av en travpark i Malvik.

I uttalelsen står det at idrettsrådet inviterte idretten til informasjonsmøte 13. februar. Der møtte to lag. En representant fra hestesporten i kommunen, og en representant fra Vikhammer håndball klubb. Begge aktørene stilte seg positiv til etablering av travsport anlegg med tilstøtende areal for eventuell idrettshall.

Behandlet i styre

På bakgrunn av dårlig oppmøte, kan ikke dette være representativt for idretten i kommunen. Malvik idrettsråd behandlet saken på styremøte den 14. februar for uttalelse angående travparken. Presentasjon utarbeidet av travparken ble lagt som grunnlag for uttalelsen.

– Anlegget er å betrakte som et kommersielt anlegg, men som i aller høyeste grad vil ivareta deler av folkehelsen. Idrettsrådet ser fordeler med etablering av slikt anlegg i kommunen, men ikke som et alternativ for plassering av anleggsbehovet for kommunen for sær-idretter som typiske inne-idretter. Disse må ligge i tilknytning til skole områder, mener idrettsrådet.

Dyrka mark

Malvik idrettsråd tar ikke stilling til dyrket mark og erstatningsareal for virksomheten.

- Dette ivaretas av andre politiske og administrative organisasjoner i kommunen, og idrettsrådet forholder seg nøytral til dette. Malvik idrettsråd ønsker lykke til med videre prosjektering, skriver styreleder Arne Kristian Fredriksen.