Konflikt om avviklingen på Kvithamar

- Vi skal avvikle all aktivitet i år

Administrerende direktør i NIBIO, Nils Vagstad, mener ledelsen gjennomfører en plan med betydelig grad av romslighet.

Forskere fortviler over at forskningsprosjekter de har søkt og fått støtte til ikke kan settes i gang likevel. Administrerende direktør Nils Vagstad sier at all aktivitet skal avvikles på Kvithamar innen 2018, og at all ny aktivitet skal flyttes til Steinkjer.   Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

- Det er snart tre år siden regjeringen sitt vedtak om å avvikle Kvithamar og bygge opp en ny avdeling på Steinkjer. Det er et politisk vedtak som NIBIO selvsagt forholder seg til, og der vi selv er ansvarlige for å gjennomføre vedtaket så godt vi kan.

Det sier administrerende direktør ved NIBIO, Nils Vagstad, til Bladet.

Han sier han ikke ønsker å gå i detaljer, men bekrefter at NIBIO har som plan å avvikle Kvithamar som egen enhet innen 2018.

Stans av prosjekter vekker reaksjoner

Onsdag skrev Bladet at Marit Arnstad i Stortingets spørretime spurte landbruksministeren hvordan statsråden vil sørge for at aktiviteten på Kvithamar kan fortsette ut 2020, slik regjeringen la føringer for da de vedtok å avvikle forsøksstasjonen i 2015.

Bakgrunnen for spørsmålet er at forskere ved Kvithamar har uttrykt bekymring fordi prosjektene deres nå brått avvikles, til tross for at de ikke har fasiliteter til å gjennomføre arbeidet andre steder i Trøndelag.

Marit Arnstad uttalte i et intervju med Bladet onsdag at hun synes det er besynderlig at man avslutter prosjektene og at dette medfører et økonomisk og faglig tap for NIBIO. Hun uttalte også at dette handler om folkeskikk og om hvordan man behandler mennesker når man står i en omstillingsprosess.

Marit Arnstad (Sp) fra Skatval spurte landbruksministeren hvordan han skal sikre aktivitet fram til 2020 på Kvithamar.   Foto: NTB/Scanpix

 

Ordfører Ivar Vigdenes sa om stansen i forskningsprosjektene at Vi ikke kan akseptere at trøndersk landbruk og landbruksforskning aktivt blir sabotert på denne måten.

Forsker Astrid Johansen ved Kvithamar sier at forskerne ikke får så i jorda og starte opp med prosjekter som de har fått økonomisk støtte til å gjennomføre, og som ville vært avsluttet i 2020. Ifølge Johansen er det ikke mulig å flytte prosjektene til Steinkjer fordi det kan ta flere år å flytte fasilitetene de er avhengige av å bruke fra Kvithamar.

Skal være avviklet innen 2018

Administrerende direktør, Nils Vagstad, poengterer at Kvithamar er solgt og at Stjørdal kommune er kjøper.

- Kvithamar skal være avviklet som NIBIO-enhet innen utgangen av 2018. Så er det sånn at vi har en del aktivitet pågående, og for vår side er det gitt anledning til en forsvarlig avvikling av igangsatt feltaktivitet. Og vi kommer til å bruke perioden fram til 2020 til en ren avvikling av feltaktiviteten. Så er detsånn at noen har planlagt nye aktiviteter, men nye aktiviteter skal igangsetter på andre arealer i Trøndelag. I Steinkjerområdet, ikke på Kvithamar, sier Vagstad.

Han sier at NIBIO vil legge til rette for at forsøk kan settes i gang også på andre NIBIO-enheter dersom det kan være med å løse behov.

- I den sammenhengen er det greit å understreke at vi er i gode prosesser for å legge til rette for nye aktiviteter ved den nye enheten i Steinkjer, og for å finne gode løsninger der, sier han.

Administrerende direktør i NIBIO, Nils Vagstad, sier at all aktivitet på Kvithamar skal avvikles innen 2018.   Foto: Ragnar Våga Pedersen/NIBIO

 

Skjønner at folk føler frustrasjon

- Skjønner du at dette oppleves problematisk for de forskerne som har fått støtte til å gjennomføre prosjekter som ikke kan gjennomføres andre steder enn på Kvithamar, men som nå ikke får gjennomført prosjektene?

- Vi gjør det vi kan for at denne endringsprosessen skal gå best mulig. Og så har jeg ingen problemer med å skjønne at de som står med begge beina midt oppi det, selv om de har visst om dette i snart tre år, føler frustrasjon. Men nå har vi full fokus på å legge til rette for at overgangsfasen vi er inne i blir ivaretatt så godt vi kan både faglig og i henhold til folks personlige interesser.

- Er det politisk press som gjør at dere ikke lar forskerne gjennomføre prosjektene sine selv om de holder seg til rammen om å være ferdige innen 2020?

- Vi gjennomfører det som regjeringen bestemte i 2015. Vi opplever det ikke som politisk press. Regjeringen vedtar, det er politikk, og vi er satt til å gjennomføre dette, sier han.

Tar tid

- Er det dårlig folkeskikk som Arnstad sier, å behandle de ansatte på denne måten?

- Det har jeg ikke tenkt å kommentere, hun har stilt et spørsmål til statsråden og det spørsmålet for statsråden svare på. Vi har ikke noe problem med å forholde oss til Regjeringens vedtak, sier Vagstad.

- Vil du hevde at omstillingsprosessen med flytting fra Stjørdal til Steinkjer har vært vellykket?

- Det får vi vurdere når tida har gått og vi kan se tilbake i tid. Det spørsmålet kan du stille om fem år. Nå står vi midt oppi det. Vi avvikler på Kvithamar og bygger opp på Steinkjer, og det tar tid.

- Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, omtaler denne stansen av forskningsprosjekter på Kvithamar som sabotasje av trøndersk landbruksforskning. Hva tenker du om det?

- Jeg har ikke lest saken, så det vil jeg ikke kommentere. Vi gjennomfører en prosess som ble vedtatt for lenge siden.

Vil ikke spekulere

- Kunne ting vært gjort på en annen måte?

- Det kan godt være. Men vi har fokus på prosessen vi står i og gjennomfører de planene vi har. Så det vil jeg ikke spekulere i.

- Er det ikke unødvendig å stanse forsøksprosjektene når de kunne vært gjennomført på Kvithamar innenfor tidsrammen 2020?

- Vi har lagt opp til at forsøk som er i gang skal avvikles på en forsvarlig måte. Når enheten skal avvikles i løpet av 2018, så sier det seg selv at nye aktiviteter må finne andre løsninger, sier Vagstad.

Betydelig grad av romslighet

- Hvorfor må alt avvikles innen 2018?

- Fordi enheten er solgt, og vi skal være utflyttet i løpet av 2018, og fordi vi skal bygge opp nytt i Steinkjer, så setter vi ikke i gang ny aktivitet.  Vi har en betydelig grad av romslighet i planene, gjennom at vi kan bruke perioden fram til 2020 til å avslutte særlig viktige igangsatte forsøk.